Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Αγροπεριβαλλοντικά: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» (διετή παράταση και νέες εντάξεις) και 1.1 «Βιολογική γεωργία» (διετή παράταση) του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013. Συγκεκριμένα:

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση ένταξης των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση


Εξάμηνη παράταση δίνεται για την ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών τους με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αστέριος Ροντούλης.

Η εξαίρεση αφορά...