Μάξιμος Χαρακόπουλος στην 1η Γιορτή Νέου Αγρότη:Ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής δεν υπάρχει χωρίς νέους αγρότες

·    Νέο πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ, για πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών
·    Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος
·    Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με «κουμπαρά» 250 εκατ. ευρώ


«Η ελληνική γεωργία χρειάζεται νέο αίμα, νέους ανθρώπους με νέες ιδέες για να αξιοποιήσουν τον πλούτο της ελληνικής γης» τόνισε ο...