Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Τι συμβαίνει με τις σπουδές και το επάγγελμα του γεωπόνου;

Του Γ. Νάνου, Καθηγητή Δενδροκομίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Κατωτέρω καταγράφονται προσωπικές μου απόψεις ως γεωπόνου (που ήθελα να γίνω με όλο μου το νεανικό τότε πάθος) και ως καθηγητή με 25 χρόνια υπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα πολιτικά – κομματικά και δεν έχω σχέση με αυτά.

Πρόκειται για την πραγματικότητα (κατά την άποψή μου) πίσω από τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις της συνένωσης Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια τα ΤΕΙ ‘ανωτατοποιήθηκαν’ στα χαρτιά. Σήμερα ‘εξαφανίζονται’ και μετασχηματίζονται χωρίς καμία μεταβατική περίοδο ή αναδιοργάνωση σε Πανεπιστήμια: είτε δημιουργούνται Πανεπιστήμια από την αρχή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) είτε...

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS»

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης σε συνεργασία με τη Marathon Data Systems, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητήριο / Πρώην Νομαρχία) στην Κοζάνη.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Απόψεις – προτάσεις επί του Σχεδίου Δράσης της Π.Δ.Μ. για τη βιοποικιλότητα

Το Περιφερειακό​ Παράρτημα ​Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βιοποικιλότητα, κατέθεσε τις απόψεις – προτάσεις του, θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής και των Δράσεων ενός τόσο σημαντικού ζητήματος.

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Θέση εργασίας Γεωπόνου - Οινολόγου

To οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), προκηρύσσει: 1 ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ - ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Γεωπόνος για παρακολούθηση αμπελοτεμαχίων - οινολογικές εργασίες στο Οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ΑΣΕΠΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Αποτελέσματα ημερίδας «Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»​

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 στην αίθουσα ‘’Κοβεντάρειο’’ στην Κοζάνη με θέμα τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διατλαντικών Συμφωνιών CETA & TTIP στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας αλλά και της χώρας γενικότερα.
Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.) σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, παρουσιάστηκε αναλυτικά και με σαφήνεια κάθε πτυχή των εμπορικών συμφωνιών CETA & ΤΤΙΡ, οι επιπτώσεις τους στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία,  στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια των τροφίμων, στο γεωργό και στον κτηνοτρόφο, στον μεταποιητή των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Αναλύθηκε ακόμη τι σημαίνουν οι συμφωνίες και ειδικότερα η CETA, για σημαντικά εγχώρια προϊόντα όπως η Φέτα....

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Ημερίδα με θέμα «Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»

Με αφορμή την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό που έχει προκαλέσει η έγκριση της ‘’Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά – CETA’’, το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: 

«Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»

Στόχος της εκδήλωσης είναι να υπάρξει πλουραλιστική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για κάθε πτυχή των εμπορικών συμφωνιών CETA & ΤΤΙΡ, για τις επιπτώσεις τους...

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού Γεωπόνων και Κτηνιάτρων από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας Γεωπόνων σε εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας

Ελληνοιταλική εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας ενδιαφέρεται για γεωπόνο/γεωπόνους που θα αναλάβει/ουν την προώθηση των προϊόντων σε γεωπονικά καταστήματα στις περιοχές:

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Απόψεις - προτάσεις για την εφαρμογή του Μέτρου των «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020

Επιστολή  προς τον Υπ.Α.Α.Τ. κ. Ευαγ. Αποστόλου από το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του Μέτρου των  Νέων Γεωργών. 
Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, ενόψει της ενεργοποίησης του Μέτρου των Νέων Γεωργών (Ν.Γ.) του Π.Α.Α. 2014-2020, διοργάνωσαν συνάντηση – διαβούλευση επί του θέματος στις 26 Απριλίου 2016 στην Κοζάνη, με την ενεργό συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και πλήθους Γεωπόνων – Μελετητών από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για το αν και κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος Ν.Γ. και η επίτευξη των τελικών στόχων του, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια για την προετοιμασία, ενημέρωση και κατάθεση προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι ιδιαίτερα στενά.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων

Μετά τις εκλογές της 10ης Απριλίου 2016 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σοφολόγης Δημήτριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Σωτήριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Καβάλας)

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Σιόγκας Θεόδωρος ( Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Κοζάνης)

Γενικός Γραμματέας: