Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα εκλογών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 2ας Νοεμβρίου 2014

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της 2ας Νοεμβρίου 2014 του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τα τελικά αποτελέσματα για το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:

Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΔΡΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Μ.
149
50,51 %
6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 
94
31,86 %
4
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
29
9,83 %
1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
17
5,76 %
-
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
6
2,03 %
-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ
295Για τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας εκλέγονται οι παρακάτω: 

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ρωσικού εμπάργκο στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων

"Πως επηρεάζεται το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Αντικρουόμενα συμφέροντα διαμορφώνουν τη στάση της Ε.Ε." 

Του Γιώργου Βλόντζου,
Λέκτορα Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στις 6 Αυγούστου 2014 ο Πρόεδρος της Ρωσικής ομοσπονδίας Vladimir Putin υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει πλέον για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους την εισαγωγή μιας σειράς αγροτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Καναδά, την Αυστραλία και το Βασίλειο της Νορβηγίας στη Ρωσική αγορά, προκειμένου να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο επίσημο κείμενο της Ρωσικής προεδρίας. 

Οι άμεσες επιπτώσεις, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς της ΕΕ δεν είναι όμοιες σε όλα τα κράτη μέλη σε οικονομικό αντίκτυπο,...

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Προσλήψη 34 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 17-11-2014 και λήγει τη Δευτέρα 24-11-2014, ώρα 15:00 μ.μ. Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην Προκήρυξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www. opekepe. gr την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο (2) μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» το αργότερο μέχρι...