Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 121 ΤΟΥ ΠΑΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας Προκήρυξης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως αυτό καταγράφηκε μέσα από τη διαδικασία λήψης ηλεκτρονικού αριθμού αίτησης (βεβαίωση καταχώρησης έλαβαν περίπου 9.200 υποψήφιοι) και προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την εκτύπωση και αποστολή της έντυπης μορφής των Αιτήσεων ενίσχυσης ανακοινώνει:

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Επιστολή Π.Ο.Σ.Ε.Γ. και προτάσεις στο Υπ.Α.Α.Τ. για τα Σχέδια Βελτίωσης

Θέμα: Προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή των φάκελων για το προγράμμα “Καθεστώτα ενισχύσεων του μέτρου 121 «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2007–2013”

Κύριοι

Εδώ και καιρό τα προβλήματα με την ηλεκτρονική υποβολή αντί να μειωθούν αυξάνονται και ουσιαστικά όπως γνωρίζετε κάθε μέρα οδηγούμαστε όλοι μαζί σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Κ.Υ.Α. καθορισμού ενισχύσεων & διαδικασιών του Μέτρου 113 του Π.Α.Α. για την Πρόωρη Συνταξιοδότηση Καπνοπαραγωγών

Προωθήθηκε για υπογραφή η Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του Μέτρου 113, που αφορά στην πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (καπνοπαραγωγών).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 29.970.786€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σε ποσοστό 71,5% περίπου, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής...

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2011

Τα σχετικά ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα από Παρασκευή (5.8.2011).

Η πληρωμή του κάθε δικαιούχου επιστροφής γίνεται με βάση τα ψηφιοποιημένα στοιχεία καλλιέργειας των αγροτεμαχίων και του αριθμού των ζώων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο ΟΣΔΕ. 

Σημειώνεται ότι,

Δυτική Μακεδονία: 68 νέα επενδυτικά σχέδια

Σε 68 αριθμούνται τα νέα επενδυτικά σχέδια του προγράμματος «μεταποίηση στις νέες συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ , του ΕΣΠΑ 2007- 2013 για τη δυτική Μακεδονία.