Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια του ΛΑΕΚ με τίτλο: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ»

O ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25 εγκεκριμένο από τον ΟΑΕΔ με τίτλο: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» διάρκειας 32 ωρών.

Τα μαθήματα θα γίνονται στην έδρα του ΚΔΒΜ2 Ανατολικής Ρωμυλίας 9Α στην Κοζάνη. Ημέρες και ώρες υλοποίησης Δευτέρα-Τετάρτη & Σάββατο 18:00 μμ - 21:00 μμ.Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Απόψεις - προτάσεις για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θεωρεί τόσο σημαντική όσο και απαραίτητη τη διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή των προβλημάτων, των στοχεύσεων και των ευκαιριών για την πολύπλευρη, αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προσπάθειας ανάπτυξης του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της καλύτερης αξιοποίησης των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων, που αποτελούν και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και μέσω αυτού στην ανάπτυξη συνολικά της Περιφέρειας.