Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Συμπεράσματα – Προτάσεις από τη συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ. με Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, & Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ, με τους Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κ. Ευαγγ. Σημανδράκο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κ. Καναβό & συνεργατών τους, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας στις 29/01/2015, για θέματα που άπτονται του επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου των Γεωτεχνικών....

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αφορμή την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α’ 239), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατέθεσε συγκεκριμένες, αναλυτικές προτάσεις, θέλοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Οργανισμό Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχουν ως στόχο, την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους, αλλά ακόμη και την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών και προφανών αδικιών που επιφέρει η παρούσα κατάσταση....

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Αντίθετος στο Π.Δ. 145/2014 ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ηρακλείου

Με το ΠΔ 145/2014 (ΦΕΚ 235Α/29-10-2014) καθορίζονται το πρόγραμμα, οι φορείς και η διάρκεια εκπαίδευσης που απαιτείται να διαθέτει το προσωπικό που απασχολείται σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα. 

Με το ΠΔ αυτό εφαρμόζεται η υποπαράγραφος Ε.10 του πρώτου (και μόνου) άρθρου του Ν. 4152/2013, όπου προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων μπορούν να απασχολούν ισότιμα εκπαιδευμένο προσωπικό ως υπεύθυνους επιστήμονες.

Θεωρούμε ακράδαντα ότι: