ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΜΗΤΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος)

ΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (Αντιπρόεδρος)

ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (Γεν. Γραμματέας)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  (Ταμίας)

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ  (Μέλος)

ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΚΗΣ)  (Μέλος)

ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (Μέλος)