Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας Γεωπόνων σε εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας

Ελληνοιταλική εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας ενδιαφέρεται για γεωπόνο/γεωπόνους που θα αναλάβει/ουν την προώθηση των προϊόντων σε γεωπονικά καταστήματα στις περιοχές: