Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Τι συμβαίνει με τις σπουδές και το επάγγελμα του γεωπόνου;

Του Γ. Νάνου, Καθηγητή Δενδροκομίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Κατωτέρω καταγράφονται προσωπικές μου απόψεις ως γεωπόνου (που ήθελα να γίνω με όλο μου το νεανικό τότε πάθος) και ως καθηγητή με 25 χρόνια υπηρεσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα πολιτικά – κομματικά και δεν έχω σχέση με αυτά.

Πρόκειται για την πραγματικότητα (κατά την άποψή μου) πίσω από τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις της συνένωσης Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια τα ΤΕΙ ‘ανωτατοποιήθηκαν’ στα χαρτιά. Σήμερα ‘εξαφανίζονται’ και μετασχηματίζονται χωρίς καμία μεταβατική περίοδο ή αναδιοργάνωση σε Πανεπιστήμια: είτε δημιουργούνται Πανεπιστήμια από την αρχή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) είτε...