Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ προετοιμάζεται για το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων της ΕΕ λήγει στις 31 Μαρτίου 2015. Το καθεστώς αυτό, το οποίο θεσπίστηκε αρχικά το 1984, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή της ΕΕ υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση, αποτέλεσε ένα από τα μέσα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών πλεονασμάτων. 

Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ αυξήθηκε ο προσανατολισμός του τομέα προς την αγορά και, παράλληλα, θεσπίστηκε μια σειρά άλλων, πιο στοχευμένων μέσων, για τη διευκόλυνση της στήριξης των παραγωγών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο...

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ημερίδα με θέμα «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020» την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στην Κοζάνη

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης, το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης και την Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης, συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015-2020»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κοβεντάρειο κτίριο στην Κοζάνη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αποτελέσματα ημερίδας «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης»

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν την Κυριακή 15/03/2015, το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.) και ο η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης με θέμα: «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης».
  Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθεί το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση για τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών, με την αξιοποίηση των εσωτερικών υδάτων, λιμνών και ποταμών της περιοχής Στην περιοχή της Κοζάνης η δεσπόζουσα συλλογή ύδατος είναι η λίμνη Πολυφύτου η οποία τροφοδοτείται με τα ρέματα συνεχούς ροής ¨Μάνα¨ και Χάνδακας¨ ενώ ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει το 60% των γλυκών επιφανειακών νερών της χώρας μας....

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Επιμορφωτική Συνάντηση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Διαδρομές για να γνωρίσουμε τα Δάση μας

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.), ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Πρότυπου Παιδικού Σταθμού - Νηπιαγωγείου ''Στρουμφάκια'' για μια επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προκειμένου να συμβάλλει στην κατάρτιση τους.

Ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ''Στρουμφάκια'' ως οικολογικό σχολείο, αναπτύσσει δράσεις για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας. Για την σχολική χρονιά 2014-2015 στόχος του είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τα δάση της περιφέρειας μας ώστε να μάθουν για αυτά μέσα από εικόνες, αλλά και βιωματικά μέσα από οργανωμένες διαδρομές.

Aναστολή της εφαρμογής της συνταγογράφησης ζητάει ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας

Με Ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα (16-3-2015) στη δημοσιότητα, ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας τοποθετείται για το σοβαρό και επίκαιρο θέμα της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων. Η Ανακοίνωση, που απευθύνεται πρός τον Αναπληρωτή ΥΠΑΑΤ κ. Αποστόλου, την ΠΟΣΓ, ΓΕΩΤΕΕ και λοιπούς γεωτεχνικούς φορείς, έχει ως εξής:

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θεωρεί απαραίτητη την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και οικονομικών αγροτικών προϊόντων καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του χρήστη. Η συνταγογράφηση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στον παραπάνω στόχο και να αναβαθμίσει την προσφορά του γεωπονικού κλάδου στον αγροτικό τομέα.

Όμως, η διαδικασία με την οποία δρομολογείται η εφαρμογή της συνταγογράφησης αφήνει ορισμένα σημαντικά κενά όπως:

Διαβούλευση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης

Σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr αναρτήθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».

Με την υπό διαβούλευση απόφαση προωθούνται ορθές γεωργικές πρακτικές και θεσπίζονται κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης.

Ο κώδικας θεσπίζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», και πρόκειται να αντικαταστήσει...

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.:Διοργάνωση Θεματικού Σεμιναρίου για Δασολόγους

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να συμβάλλει στην κατάρτιση των μελών του, προγραμματίζει τη διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου για Δασολόγους.
Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες, θα υλοποιηθεί στην πόλη της Κοζάνης περί το τελευταίο 10ήμερο του Απριλίου, με εισηγητές έμπειρους Δασολόγους, με επιτυχημένη ενασχόληση στην πράξη με το αντικείμενο που εισηγούνται, και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ημερίδα με θέμα «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης»

Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης και το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κοβεντάρειο κτίριο στην Κοζάνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναστολή του μέτρου της συνταγογράφισης για 6 μήνες ζητά η Π.Ο.Σ.Ε.Γ. με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπ.Α.Α.Τ. κ . Αποστόλου


Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) άρθρο 35, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) άρθρο 44 παρ. 4. Στα πλαίσια της Υ.Α. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) άρθρο 6 για την σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων» το Υπ.Α.Α.Τ. με το έγγραφο αριθ. πρωτ. 713/9651/27-01-2015 καλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν σε αυτό...

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Προτάσεις για έργα / δράσεις στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε. - ΤΑΡ

Οι προτάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της διαφοροποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, της εισαγωγής και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. 
Συνοψίζονται δε στις εξής:

Ερωτήματα Ομάδας εργασίας για τη Νέα ΚΑΠ του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας, που αφορούν στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1307/2013

Τα μέλη μας καθημερινά είναι αποδέκτες ερωτημάτων, από ενδιαφερόμενους γεωργούς, που έχουν σχέση με την νέα ΚΓΠ (2014-2020) ειδικά αυτή την περίοδο, που άρχισε η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους 2015.

Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, οι όποιες διαδικασίες μεταβιβάσεων δικαιωμάτων λήψης ή μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, να δρομολογηθούν και να εκδοθούν πριν τις 27/2/2015, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των μισθώσεων γης που αφορούν στην τρέχουσα...

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων στην Αθήνα στις 2 Μαρτίου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Θεόδωρος Σιόγκας με τη διπλή του ιδιότητα, ως Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Γ. και Πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης, η οποία έγινε σε άριστο κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας συνεννόησης, συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων τα εξής:

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Ολοκλήρωση επιδοτούμενων σεμιναρίων ΛΑΕΚΟλοκληρώθηκε με επιτυχία και φέτος από τον ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΖΑΝΗΣ σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ το επιδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο «ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ» διάρκειας 40 ωρών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014).