Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΚΥΑ για «Αμειψισπορά με ξηρικές Καλ/γειες σε Καπνοπ/κές Περιοχές» (1.4.) & «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή Καπνού» (2.3) ΤΟΥ Μ. 214 του Π.Α.Α.

Ο Υπουργός Α.Α.Τ, Κώστας Σκανδαλίδης, προώθησε για υπογραφή την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις 1.4. «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 214 που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

ΚΥΑ Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο δράσεων του μέτρου 214 του Π.Α.Α. 2007-2013.

Προωθήθηκε για υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση ενισχύσεων για ορισμένες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
 
Οι χορηγούμενες ενισχύσεις για την εφαρμογή της Απόφασης θα ανέλθουν,

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Τα προσωρινά αποτελέσματα Απογραφής 2011 στη Δυτική Μακεδονία

Στους 282.120 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι που απογράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία από την Ελληνική Στατιστική κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα...

Κατάσχεση από το ΥΠΑΑΤ ακατάλληλων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προέβησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση φορτίου 19 τόνων ακατάλληλων κατεψυγμένων αλιευμάτων, προέλευσης Νέας Ζηλανδίας.

Πιο συγκεκριμένα,

ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ:Eπιστολή για τη στήριξη των εργαζομένων στο Ι.Γ.Μ.Ε.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Η Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας στην 239/18-7-11 συνεδρίασή της συζήτησε το θέμα της κατάργησης του ΙΓΜΕ και ομόφωνα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του γεωτεχνικού χώρου, αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη απόφαση κατάργησης - διάλυσης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στον Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κων/νου Σκανδαλίδη (177145/14.07.2011, ΦΕΚ Β 1610), παρατείνεται έως 31 Ιουλίου 2011, η ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, από τους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, τους νόμιμους εκπροσώπους των ελαιοτριβείων και των επιχειρήσεων μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς, προκειμένου οι παραγωγοί ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής στήριξης, για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011.

Επιπλέον:

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων Δημοσίων Έργων στον άξονα 3 του ΠΑΑ

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000€ και καλύπτεται, κατά μέσο όρο, κατά 72,97% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και κατά 27,03% από Εθνικούς πόρους.

Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων των μέτρων:

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Aπλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην χώρα μας

Νέα νομοθετική παρέμβαση  που θα στοχεύει στη δραστική απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναμένεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 
Η κατάσταση σήμερα

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας: Επιστολή για τον Τοπικό Πόρο

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η Διοικούσα Επιτροπή του  Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας με την ομόφωνη απόφαση 239/18-7-11, θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις και τις προτάσεις της, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την υπό κατάθεση Υπουργική Απόφαση.

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Η Αγροτική Ανάπτυξη και τα Σχέδια Βελτίωσης σε ελεύθερη πτώση

Τα σχέδια βελτίωσης, το σημαντικότερο επιχειρησιακό της πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη είναι τυπικά και ουσιαστικά εδώ και πολύ καιρό στον αέρα.
Οι αυτοσχεδιασμοί και οι προχειρότητες για το πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης είναι η συνήθης πρακτική για την επίλυση των προβλημάτων.
Το εφαρμοστικό πλαίσιο είναι διάτρητο από τις ανακολουθίες και τις αναντιστοιχίες. Το πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη και την προσαρμογή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα νέα δεδομένα, προσαρμόστηκε σε επιθυμίες και όχι σε στόχους.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση του Υπ.Α.Α.Τ. για τα Σχέδια Βελτίωσης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, σχετικά με την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»/ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ανακοινώνει ότι:

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Υπόμνημα Π.Ο.Σ.Ε.Γ. προς Υπ.Α.Α.Τ. για Σχέδια Βελτίωσης

Το παρακάτω υπόμνημα επέδωσε η ΠΟΣΕΓ την Παρασκευή 08/07/2011 κατά την επίσκεψή της στην πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥπΑΑΤ.
Τα προβλήματα σχετικά με την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας των σχεδίων βελτίωσης είναι σημαντικά και για το λόγο αυτό η πρόταση της ΠΟΣΕΓ είναι...

ΚΥΑ : Αδειοδοτήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με «τις διαδικασίες, όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (γεωτρήσεις)».

Με βάση την απόφαση αυτή, απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι αρδευτικές γεωτρήσεις με ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού μικρότερη των 100.000 μ3 ανεξαρτήτως βάθους, κατά παρέκκλιση των κανόνων που ισχύουν γενικότερα.

Επιπλέον,

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις εξελίξεις στον ΕΛ.Γ.Α.

Επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τον τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις εξελίξεις στον ΕΛ.Γ.Α.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

τον τελευταίο καιρό τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, εργαζόμενοι του ΕΛ.Γ.Α., αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες άσκησης του έργου τους και του εργασιακού τους μέλλοντος.

Συγκεκριμένα:

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ΠΔΜ για τις κινητοποιήσεις στον ΕΛ.Γ.Α.

Προς Υπουργό Α.Α.&Τ. 
Κοιν.: Πρόεδρο ΕΛ.Γ.Α., Γ.Γ. ΠΔΜ. Μ.Μ.Ε.

Κ. Υπουργέ
Με την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σταθερότητα στον προγραμματισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης και η οικονομική επιβίωσή της, αφού δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη, σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς του ή του ζωικού κεφαλαίου του, να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα.

Επιπλέον σας επισημαίνουμε...

Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Σ.Γ. για τα Σχέδια Βελτίωσης

Βρισκόμαστε ελάχιστο χρόνο πριν την εκπνοή και της παράτασης υποβολής προτάσεων στο μέτρο 121 (μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης) και η φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εξακολουθεί να έχει προβλήματα:
Α. Δεν εκτυπώνει το σύνολο των πινάκων:
Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν μπορεί ο μελετητής να επιβεβαιώσει τα γραφόμενα του και αφετέρου ότι υπάρχουν προβλήματα στη φόρμα που δεν έχουν ακόμα διορθωθεί! Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Επιστολή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε Υπ.Α.Α.Τ. για Σχέδια Βελτίωσης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τον τελευταίο καιρό τα μέλη του Επιμελητηρίου μας αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα στην υλοποίηση της προκήρυξης σχεδίων βελτίωσης του μέτρου 1.2.1. ‘‘Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων’’ τα οποία και παραθέτουμε:

·         Α) Με την υπ΄ αριθμ. 166493/31-5-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Ειδικό Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου

Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου.

Το συγκεκριμένο Ειδικό Καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 έως 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε έχουν ιδρυθεί από 1-1-2011 και έπειτα, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους κατά το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιχειρηματίας να είναι...

1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 -ώρα έναρξης 9:30π.μ.- πραγματοποιείται στην Αθήνα το 1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Σχέδιο ΚΥΑ Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»

Έναρξη της Διαβούλευση της ΚΥΑ για το Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις». Μέσα Ιουλίου οι σχετικές Προκηρύξεις για Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτρο­φία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ,...

Oi θέσεις του Νέου Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ

ImageΒρήκε πρόεδρο, ψάχνει πολιτική το ΓΕΩΤΕΕ
 
Ένας γεωπόνος, με πλούσιο επιστημονικό και επαγγελματικό βιογραφικό και πολλά χρόνια ενεργή δράση στο Επιμελητήριο, καλείται στην πιο κρίσιμη καμπή της πορείας του ΓΕΩΤΕΕ να το αναγεννήσει από τις στάχτες του. Ο Σπύρος Μάμαλης ήταν από τους ανθρώπους που δέχτηκαν τα πυρά τόσο της «αντιπολίτευσης» όσο και μιας μερίδας γεωτεχνικών, κατά την προεκλογική διαδικασία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Είναι, όμως, αποφασισμένος...

Εξελίξεις στο Χώρο των Βιοκαυσίμων με αντίκτυπο στην Αγροτική Οικονομία


Πραγματική Επανάσταση στον χώρο της ενέργειας, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα της αγοράς των βιοκαυσίμων, φέρνει το RSOil (RapeSeed Oil-κραμβέλαιο), το οποίο λόγω χαμηλού κόστους παρέχει οικονομία μέχρι & 40% στα έξοδα πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία δίνει απάντηση στις συνεχείς ανατιμήσεις του πετρελαίου, αφού...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Άργησε αλλά... απέκτησε νέο πρόεδρο το ΓΕΩΤΕΕ

Στη εκπνοή της προθεσμίας για τη σύγκληση του προεδρείου, με μοναδικές ψήφους από τη συμπολίτευση (παράταξη ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών) και με την ανοχή της ΠΑΣΚ ορίστηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, δυόμιση μήνες μετά τις εκλογές της 10ης Απριλίου ο Σπύρος Μάμαλης ως πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.

Μετά από δύο συνεδριάσεις χωρίς αποτέλεσμα, τελικά...