Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Αντίθετος στο Π.Δ. 145/2014 ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ηρακλείου

Με το ΠΔ 145/2014 (ΦΕΚ 235Α/29-10-2014) καθορίζονται το πρόγραμμα, οι φορείς και η διάρκεια εκπαίδευσης που απαιτείται να διαθέτει το προσωπικό που απασχολείται σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα. 

Με το ΠΔ αυτό εφαρμόζεται η υποπαράγραφος Ε.10 του πρώτου (και μόνου) άρθρου του Ν. 4152/2013, όπου προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων μπορούν να απασχολούν ισότιμα εκπαιδευμένο προσωπικό ως υπεύθυνους επιστήμονες.

Θεωρούμε ακράδαντα ότι:
Δύο εξάμηνα θεωρητικής εκπαίδευσης πάνω στις γενικές αρχές της καλλιέργειας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης δεν αρκούν σε καμία περίπτωση για την επαρκή εκπαίδευση στα απαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα, ακόμη και ατόμων με γνωστικό υπόβαθρο στις βιολογικές επιστήμες.

Ισότιμα εκπαιδευμένο προσωπικό με έναν γεωπόνο ή δασολόγο, για τους σκοπούς της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και της εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων και οποιοδήποτε άλλο σκοπό, είναι μόνο ένας άλλος γεωπόνος ή δασολόγος.

Είναι απαράδεκτο να εκχωρούνται μέσω συστημάτων άτυπης εκπαίδευσης κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία κατωχορύθηκαν με βάση το επίπεδο και το αντικείμενο των σπουδών μας και για την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος.

Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στο ΠΔ 145 και σας καλούμε να μην σκεφτείτε καιροσκοπικά και με κίνητρο το οικονομικό κέρδος που θα έχει η σχολή σας οργανώνοντας τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά να υπερασπιστείτε τις σπουδές και το επαγγελματικό κύρος των αποφοίτων και των φοιτητών σας, ακυρώνοντας στην πράξη το ΠΔ 145/2014, αρνούμενοι να οργανώσετε τέτοια προγράμματα σπουδών.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Πεπονάκης Κωνσταντίνος 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Κωνιωτάκης Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου