Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κεντρ. Μακεδονίας: Πρόταση για την αποφυγή της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος και για την άμεση πάταξη της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από αγροτικές επιχειρήσειςΑξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν προτάσεις για την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες αγρότες και τη θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% - 30% στο σύνολο των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων τους ή για την εφαρμογή «κεφαλικού» φόρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε όσους φορολογούμενους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, μας υποχρεώνουν να επανέλθουμε στην πρόταση που καταθέσαμε από τις 9-7-2012 στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.
Οι ανωτέρω δημοσιευθείσες στον τύπο προτάσεις αποτελούν πρόσθετα φορολογικά μέτρα, τα οποία είναι παράλληλα με αυτά που μελετούνται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει από τη σημερινή αδυναμία εξακρίβωσης του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος. Η περίπτωση του αγροτικού εισοδήματος, όμως, είναι τελείως διαφορετική από αυτήν του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης του αγροτικού εισοδήματος, αφού...
η συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων δηλώνει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή τα εκτρεφόμενα ζώα που κατέχει για τη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και συνεπώς η φορολογητέα ύλη είναι καταγεγραμμένη και ελεγμένη.
Μέχρι σήμερα, το αγροτικό εισόδημα έχει την ιδιαιτερότητα να φορολογείται κυρίως με βάση το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού του, σύμφωνα με τα στοιχεία καλλιέργειας ή εκτροφής ζώων που δηλώνει ο φορολογούμενος στο έντυπο Ε1 χωρίς, όμως, συνοδευτικά παραστατικά ή έλεγχο της ακρίβειας της δήλωσής του. Εάν υπολογίσετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 900.000 κάτοχοι γεωργικών επιχειρήσεων που δικαιούνται ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και συνεπώς οποιαδήποτε δήλωση γεωργικού εισοδήματος προστίθεται στα κύρια επαγγελματικά τους εισοδήματα και φορολογείται, μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το μεγάλο «πειρασμό» για να αποκρύψουν μέρος ή το σύνολο του αγροτικού τους εισοδήματος. 
Επειδή εκτιμούμε ότι η φοροδιαφυγή που αφορά στους μη επαγγελματίες αγρότες είναι σημαντική και επειδή η λύση για τη σύλληψή της είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη, σας καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση:
Το ηλεκτρονικό αρχείο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που τηρεί ετησίως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει καταστεί ιδιαίτερα αξιόπιστο μετά την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών). Ο κάθε παραγωγός δηλώνει με την ετήσια αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης καταθέτοντας τα μισθωτήρια συμβόλαια του (ελέγχονται διοικητικά στο 100%), ενώ υφίσταται και δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο των τίτλων κυριότητας και της καλλιεργημένης έκτασης ή του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων (σε ποσοστό 10%, τυχαία και με ανάλυση κινδύνου). Το παραγόμενο ηλεκτρονικό αρχείο μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων.
Η πρότασή μας είναι αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να αποσταλεί τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από εκεί, με τη δημιουργία ενός απλού λογισμικού θα υπολογισθεί για κάθε ΑΦΜ του αρχείου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το συνολικό καθαρό εισόδημα ατομικής γεωργικής επιχείρησης ανά οικονομικό έτος, χρησιμοποιώντας τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος – ενοικίου – μόνιμης φυτείας. Στη συνέχεια, θα γίνει ηλεκτρονική αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα των κωδικών 915 ή 916 των μηχανογραφημένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Με αυτό τον τρόπο, και στο εξής, θα υπάρχει η δυνατότητα να υπολογίζεται το αγροτικό εισόδημα αυτόματα από το ηλεκτρονικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με αυτή τη διαδικασία θα εντοπιστεί ΑΜΕΣΑ το ακριβές ποσό της πιθανής φοροδιαφυγής για κάθε έναν από τους περίπου 900.000 κατόχους γεωργικών επιχειρήσεων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
η πρόταση μας για την ηλεκτρονική διασταύρωση του αγροτικού εισοδήματος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δημοσιευθείσες προτάσεις των τελευταίων ημερών και αποδίδει, κατά την άποψή μας, φορολογική δικαιοσύνη διότι:
1.      Δεν είναι οριζόντιο μέτρο, όπως είναι ο «κεφαλικός» φόρος ή ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής από το πρώτο φορολογητέο ευρώ.
2.      Ο φορολογούμενος φορολογείται για την αγροτική εκμετάλλευση για την οποία επιδοτείται ή για την οποία απολαμβάνει άλλα νομοθετημένα προνόμια.
3.      Δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους όσοι δηλώνουν τίμια το πραγματικό αγροτικό τους εισόδημα προς όφελος όσων φοροδιαφεύγουν.
4.      Συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή των παρελθόντων ετών και συνεπώς αποδίδει πρόσθετα δημόσια έσοδα στα ταμεία του κράτους.
5.      Ωφελεί τους επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι κατά κανόνα δηλώνουν στο έντυπο Ε1 το πραγματικό φορολογητέο εισόδημά τους.
6.      Δίνει κίνητρο για τη μεταφορά της γεωργικής γης στους επαγγελματίες αγρότες βοηθώντας έτσι την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της πρωτογενούς παραγωγής που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.
Το ποσό της αύξησης των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή της πρότασής μας δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια σήμερα, παρόλο που θα ήταν απολύτως γνωστό εάν είχε εφαρμοσθεί η πρότασή μας από τις 9-7-2012.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την άμεση συμπερίληψή της τουλάχιστον στην προτεινόμενη ρήτρα αντικατάστασης μέτρων.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
καταθέτουμε την ανωτέρω πρόταση ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό μας ρόλο ως επίσημου σύμβουλου της Πολιτείας στην τόσο κρίσιμη σημερινή συγκυρία. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων και στην ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών με χαμηλά εισοδήματα από πρόσθετα και δυσανάλογα γι΄ αυτούς φορολογικά βάρη. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


  
    Με τιμή,

                                                                                                   Για τη Δ.Ε.

                                                                                                   Ο Πρόεδρος

 
                                                                  Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου