Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Εμπόριο ρύπων: Η νέα μετοχή στο χρηματιστήριο

Γράφει Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος,
M.Sc.

Η αλλαγή του κλίματος λόγου του Φαινομένου του Θερμοκηπίου έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και η αύξηση της συχνότητας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Στα πλαίσια των ενεργειών μείωσης των ρύπων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει θεσπιστεί ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων των ρύπων.

Με βάση το σύστημα αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν την εκ μέρους τους τήρηση των οικείων υποχρεώσεων περιορισμού των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις οποίες ανέλαβαν στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Οι εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της παραγωγής και μεταποίησης των σιδηρούχων μεταλλευμάτων, της εξορυκτικής βιομηχανίας και της παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού υπόκεινται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων.

Το σύστημα αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζει κατά βάση το μοντέλο κατανομής των Δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, αλλά και τους κανόνες εμπορίας τους ή αλλιώς την Αγορά Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων σε κοινοτικό επίπεδο. Ξεκίνησε στις αρχές του 2005, και αποτελεί το πρώτο διεθνές σύστημα «cap-and-trade» δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, αποτελεί έναν από τους τρείς (3) ευέλικτους μηχανισμούς που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, προκειμένου τα Κράτη να εκπληρώσουν τον στόχο της μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 2011 έως σήμερα, έχουν δημοπρατηθεί μέσω των υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και του δικτύου συμμετεχόντων σε αυτό, 18.750.000 δικαιώματα που απέφεραν στο Ελληνικό Δημόσιο έσοδα της τάξης των 174 εκ. ευρώ. Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το ΧΑ θα ενεργεί ως Εκπλειστηριαστής, στο Κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (EU-ETS), εκ μέρους του Ελληνικού κράτους, δημοπρατώντας τα δικαιώματα εκπομπής για τις σταθερές εγκαταστάσεις (EUAs) και για τις αεροπορικές εταιρείες (EUAAs), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1031/2010 της ΕΕ.

Πηγές:
1. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_el.htm
2. http://www.biomassenergy.gr/articles/presentations/2493-emporia-dikaiwmatwn-ekpomphs-aeriwn
3. http://www.biomassenergy.gr/articles/legislation/european-union/759-eu-emissions-trading-scheme-introduction
4. http://www.reporter.gr

Πηγή: oikopress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου