Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Θέση απασχόλησης Γεωπόνου

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ΕΚΒΥ (www.ekby.gr), προτίθεται να απασχολήσει, για ορισμένο χρόνο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τα παρακάτω προσόντα:
 1. Επιστήμονας με ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό (1 θέση) Απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή περιβάλλοντος ή γεωπονίας
  • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο φυτοπλαγκτό ή, κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ερευνητική εμπειρία στο φυτοπλαγκτό
 2. Επιστήμονας με ειδίκευση στη βλάστηση (1 θέση)Απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή δασολογίας ή γεωπονίας ή περιβάλλοντος
  • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη βλάστηση ή, κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ερευνητική εμπειρία στη βλάστηση
 3. Επιστήμονας ειδικός σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας παραμέτρων οικοσυστημάτων (1 θέση)Απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή περιβάλλοντος ή γεωπονίας ή δασολογίας
  • Ικανότητα στατιστικής επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων, η οποία θα τεκμηριώνεται από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή επαγγελματική εμπειρία ή δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
 4. Επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα υδατικών και άλλων φυσικών πόρων (1 θέση)Απαιτούμενα προσόντα:
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ περιβάλλοντος ή βιολογίας ή δασολογίας ή γεωπονίας
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στους υδατικούς πόρους
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 18 μηνών, με δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του ΕΣΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία: 22/03/2013
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου