Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Θέση Γεωπόνου Επόπτη Ελέγχου Ποιότητας

Η επιχείρηση Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μια πρωτοπόρος και υπερσύγχρονη βιομηχανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των μπισκότων, επιθυμεί να προσλάβει: Επόπτη Ελέγχου Ποιότητας εργοστασίου Οινοφύτων

Ο ρόλος:
 

 • Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας Εργοστασίου Οινοφύτων και έχει την ευθύνη του ελέγχου ποιότητας των προϊόντων, της πραγματοποίησης αναλύσεων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των α’ & β’ υλών και υλικών συσκευασίας και του ελέγχου των διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO-9001:2000 και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO- 22000:2005. 

Απαραίτητα προσόντα: 
 • Πτυχίο Χημικού, Τεχνολόγου Τροφίμων (Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office και SAP)
 • Επιθυμητή εμπειρία 2-3 χρόνια στον Έλεγχο Ποιότητας τροφίμων
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον

Η εταιρία προσφέρει: 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου