Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης & Εκπαίδευσης Γεωπόνων σε νέες τεχνολογίες OER growers

Η άσκηση θα λάβει χώρα μέσω μικρών ερευνητικών και πρακτικών πειραμάτων (projects), που θα παρουσιαστούν στο διαδίκτυο ως ψηφιακό περιεχόμενο OER.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να οργανώσουν και υλοποιήσουν ένα εφαρμοσμένο πείραμα μικρής κλίμακας που θα σχετίζεται με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, (π.χ. βιολογική καλλιέργεια, υδροπονία, ανθοκομία), το οποίο θα καταγράψουν, τεκμηριώσουν και επεξηγήσουν με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (blog, wiki page, moodle). Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα... να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια χρήσης τεχνολογικών και διαδικτυακών εργαλείων, ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης.

Το πρόγραμμα θα τρέχει για 4 μήνες (20 Μαϊου 2013 – 30 Αυγούστου 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://wiki.oergrowers.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο oergrowers@agroknow.gr.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30-04-2013

Αναλυτικότερη ενημέρωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης & Εκπαίδευσης Γεωπόνων.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου