Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος των Γεωτεχνικών

Με την παρούσα ανακοίνωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ενημερώνει εκείνα τα μέλη του όπου η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματός τους ΕΛΗΞΕ, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν, άμεσα, στην ανανέωση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικού, είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου), τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος...

έχει τριετή ισχύ, ανανεώνεται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί, από εκείνα τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όπου η Άδεια τους έληξε, η Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και να αποσταλεί στο Επιμελητήριο, μαζί με την αντίστοιχη Δήλωση Στοιχείων Απασχόλησης (έντυπα 1 και 2) είτε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), είτε με fax στον αριθμό: 2310/236308, είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: members@geotee.gr (θα πρέπει να γίνει scanning της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτηση).
Η παραπάνω αίτηση βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου: www.geotee.gr.
 

Επίσης, για την εξέταση της αίτησης ανανέωσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, θα πρέπει το μέλος να είναι και οικονομικά ενήμερο απέναντι στο Επιμελητήριο [η πληρωμή των συνδρομών μπορεί να γίνει, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας (Αρ. Λογ/σμού 215 030 021 08 08), ζητώντας ως καταθέτης να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο και ο αρ.μητρώου, είτε στο λογιστήριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω web-banking (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 87 0430 3200 0021 5030 0210 808) γράφοντας στο ειδικό πεδίο ονοματεπώνυμο και αρ.μητρώου]. Το διπλότυπο της κατάθεσης που θα πάρετε από την Τράπεζα, παρακαλούμε όπως το αποστείλετε μαζί με την αίτηση ανανέωσης που θα καταθέσετε, ή το παραστατικό της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Σημειώνεται ότι τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για την οικονομική τους κατάσταση στα τηλέφωνα 2310/278817-818, 2310/236379, εσωτ. 3, πληροφορίες κ.κ. Αριάδνη Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 - Αρχείο Μελών, κ.κ. Άρτεμη Μπαρουκτσή και Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κ.κ. Άρια Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη).
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου