Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Εκπαίδευση χρηστών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη μηχανογραφική εφαρμογή των Γεωργ/κών ενισχύσεων

Στο πλαίσιο έναρξης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 214 - Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, καθώς και των διαδικασιών διοικητικού ελέγχου πληρωμής για τις δράσεις:

1.1 - Βιολογική Γεωργία
1.2 - Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1 - Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3 - Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
4.1 - Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
4.2 - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας

καλούμε να παραβρεθούν κατά περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι Γεωπόνοι Μελετητές σε εκπαιδεύσεις, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου