Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Παρέμβαση της Ομάδας Εργασίας Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας για την εφαρμογή του ΟΣΔΕ ετών 2014-2020

Επιστολή της Ομάδας Εργασίας Μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας προς τον Υπουργό Υπ.Α.Α.Τ. κ. Αθ. Τσαυτάρη και τον Πρόεδρο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ. Γρ. Αποστολάκο 
κ. Υπουργέ,

κ. Πρόεδρε του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

Θα θέλαμε ως Ομάδα Εργασίας μελετητών Γεωπόνων του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας, την δυσφορία μας αλλά και τις απορίες μας σχετικά με την πρόσφατα εκδοθείσα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αρ. Πρωτ. 8008 -22/1/2014, που αφορά στην πιστοποίηση φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ με θέμα:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση -Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020»

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) αποτελεί μία πολύ σημαντική διαδικασία για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας η οποία, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας, διότι άπτεται σημαντικών θεμάτων, όπως οι ενισχύσεις των αγροτών αλλά και τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία μάλιστα σχετίζονται με την Πολλαπλή Συμμόρφωση.

- Θεωρούμε ότι στην παρούσα εγκύκλιο δεν τεκμηριώνονται-αποσαφηνίζονται επαρκώς οι προδιαγραφές για τα στάδια αξιολόγησης των πιστοποιημένων φορέων και τα ζητούμενα επιχειρησιακά σχέδια

- Θεωρούμε ότι η διαδικασία έναρξης της προκήρυξης του εν λόγω θέματος θα έπρεπε να υφίστατο νωρίτερα για ένα μάλιστα τόσο σημαντικό θέμα, όπου οι υποψήφιοι φορείς προφανώς θα είχαν την δυνατότητα να προετοιμαστούν επαρκέστερα και η παρούσα εγκύκλιος θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί επαρκώς με παράλληλη διαβούλευση σε πολύ μεγαλύτερο φυσικά χρονικό διάστημα.

-Επιπροσθέτως κρίνουμε ότι οι επτά εργάσιμες μέρες πασιφανώς αποτελούν πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτείται για την συλλογή ενυπόγραφης κατάστασης του 5 % του αναμενομένου αριθμού αιτήσεων δικαιούχων μιας γεωγραφικής περιοχής.

-Αναρωτιόμαστε το πώς θα κριθεί η εργασιακή εμπειρία του υποψηφίου φορέα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε πολίτες.

-Δεν καθορίζονται επαρκώς τα προσόντα και οι προδιαγραφές του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στους φορείς, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής, όπου θα έχουν.

- Αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το κόστος της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και από ποιον φορέα θα πραγματοποιηθεί η αποσφαλμάτωση η οποία ήταν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Αναρωτιόμαστε εάν η παρούσα πρόσκληση έχει χαρακτήρα διαγωνισμού με όλες τις ισχύουσες διατάξεις, όπου ακολουθούν τους διαγωνισμούς, όπως άλλωστε πράττει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για άλλα ανάλογα θέματα.

-Αναρωτιόμαστε και θα προτιμούσαμε με περισσότερη διαφάνεια να είμαστε γνώστες σε θέματα, που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της προκήρυξης με ακριβή αριθμό πρωτοκόλλου, όπως οι «υφιστάμενες και ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο ΟΣΔΕ» αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

-Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο κρίνετε απαραίτητο να αφορά η συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και να αποφασίζετε την πιστοποίηση των φορέων για εφτά χρόνια μέσα σε διάστημα επτά εργάσιμων ημερών

-Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η λήψη αμοιβής για τη διαδικασία της on line υποβολής στα πλαίσια των νόμων ελεύθερου ανταγωνισμού

Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ δεν είναι μια απλή «διοικητική» αίτηση την οποία μπορεί να συντάξει ο οποιοσδήποτε. Τα λάθη, οι παραλείψεις και οι αστοχίες στην υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης επιφέρουν στους δικαιούχους από απλές ποινές, της τάξεως του 1 έως και 15%, στην πολλαπλή συμμόρφωση, έως μερική ή ολική περικοπή των άμεσων ενισχύσεως και απένταξη από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο συντάκτης της δήλωσης του ΟΣΔΕ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι γνώστης όχι μόνο του πληροφοριακού συστήματος του ΟΣΔΕ για την υποβολή της δήλωσης αλλά και της πολλαπλής συμμόρφωσης και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, να έχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα της δουλειάς, που καλείται να κάνει, να είναι δηλαδή γεωπόνος-σύμβουλος .

Η Ομάδα Εργασίας μελετητών Γεωπόνων του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας θεωρεί ότι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ),το βασικό εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής και της χώρας, πρέπει να ακολουθείται και να φέρεται με τεκμηριωμένες και αξιόπιστες διαδικασίες, με σεβασμό στη διαφάνεια χωρίς βεβιασμένες προκηρύξεις, που έχουν προχειρότητες, ασάφειες και ελλοχεύουν κίνδυνους για την ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Με τιμή,

Η Ομάδα Εργασίας Μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου