Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών οι μόνιμοι κάτοικοι της Λάρισας

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας γνωστοποιεί και διευκρινίζει στα μέλη του, καθώς και στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων, ότι σύμφωνα με:

1) το Ν.3852/2010/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 2, παράγραφος 4

2) την ΥΑ 45892/21-08-2010 «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010»

οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Λάρισας και συγκεκριμένα των παρακάτω Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».....ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριου και Αμφιθέας)
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης
Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας


                                            Για το Δ.Σ.
                                                        
                   Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

          Σοφολόγης  Δημήτριος                  Κατσής Θεόδωρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου