Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte ανακαλείται από οργανισμό καραντίνας

Σύμφωνα με την εκτελεστική Απόφαση 2014/62/ΕΕ και την Εκτελεστική Οδηγία 2014/19/ΕΕ της Επιτροπής το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte ανακαλείται από οργανισμό καραντίνας. Κατά συνέπεια ακυρώνεται η απόφαση με αρ.πρ. 6312/01-10-2013 του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας και δεν ισχύουν τα μέτρα περιστολής και η οριοθέτηση ζωνών που είχαν οριστεί για το 2014 για την ΠΕ
 

Ο έλεγχος του Diabrotica από τους επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται σε εθελοντική βάση σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τις ακόλουθες συνιστώμενες ενέργειες:

α) Η αμειψισπορά πρέπει να προτιμάται χάρη στην υψηλή της αποτελεσματικότητα για τον έλεγχο του Diabrotica και στα περιβαλλοντικά και μακροπρόθεσμα γεωπονικά

β) χρήση παραγόντων βιολογικού ελέγχου·

γ) προσαρμογή της ημερομηνίας σποράς του αραβοσίτου ώστε η βλάστηση να μην συμπίπτει με την εκκόλαψη των προνυμφών·

δ) καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων και αφαίρεση των αυτοφυών φυτών αραβοσίτου και άλλα μέτρα υγιεινής.

ε) η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και τις επιστημονικά ορθές τιμές κατώτατων ορίων για τους πληθυσμούς του Diabrotica

στ)η παρακολούθηση της παρουσίας του Diabrotica, ώστε να διαπιστώνεται η ανάγκη και η κατάλληλη χρονική στιγμή για προστατευτικές ενέργειες.

ζ) η συνεχή επικοινωνία με τη ΔΑΟΚ ΠΕ Κοζάνης για ενημέρωση σχετικά με την πορεία του πληθυσμού του εντόμου.

Πληροφορίες: ΔΑΟΚ ΠΕ Κοζάνης, Θεοδωρίδης Ιωάννης τηλ.:2461351235
 

 Ο Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
 Δούρδας Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου