Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Προσλήψεις Γεωπόνων

Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ  η πρόσληψη 189 Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως εξής:
 
Φορέας
Αριθμός ατόμων
Διάρκεια σύμβασης σε μήνες
Έγκριση ΑΣΕΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
4
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ
4
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
11
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΓΕΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΝΔΟΣ
2
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΓΕΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΓΕΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΓΕΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΚΠΦ & ΠΕ ΒΟΛΟΥ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1
12
31/12/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΓΕΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
5
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
15
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
5
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
4
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΙΟΥ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
3
12
31/12/2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
1
12
31/12/2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΕΠΑ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ
1
4
18/1/2011
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
1
4
18/1/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου