Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα – Με τη ψυχή στο στόμα

Του Εμμ. Διαμαντόπουλου

Έντονη δραστηριότητα προκηρύξεων και ανακοινώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχετικές με «Αγροπεριβαλλοντικά» Μέτρα και Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013). Το ΥΠΑΑΤ δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι το ΠΑΑ πλησιάζει στο τέλος του και προχωρεί σε μαζικές προκηρύξεις και ανακοινώσεις, έστω και καθυστερημένα, μετά από κενό πέντε και πλέον ετών από τη προηγούμενη προκήρυξη αγροπεριβαλλοντικών μέτρων η οποία έγινε το 2006.

Πιο αναλυτικά:


- Την 25/10/11 δημοσιεύτηκε η 79833 ΚΥΑ των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.


- Την 17/11/11 προκηρύχθηκε το μέτρο 214 του ΠΑΑ και συγκεκριμένα οι δράσεις 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών» και 1.1 «Βιολογική Γεωργία». 

Οι δύο αυτές προσκλήσεις αφορούν μόνο την διετή παράταση όσων γεωργών είναι ήδη ενταγμένοι στα μέτρα αυτά και όχι για ένταξη νέων. Στη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως ευαίσθητες στα Νιτρικά οπότε το Μέτρο 2.1 δεν αφορά κανέναν καλλιεργητή. 
Αντίθετα στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας είναι ενταγμένοι αρκετές δεκάδες καλλιεργητών. Eίναι χαρακτηριστικό πως ο νομός Γρεβενών είναι αυτός με τη μεγαλύτερη έκταση βιολογικών καλλιεργειών σε όλη την Ελλάδα. Η προκήρυξη του Μέτρου 1.1 «Βιολογική Γεωργία» αφορούσε τους βιοκαλλιεργητές που έχουν ήδη ενεργές συμβάσεις στο πρόγραμμα ώστε να πραγματοποιήσουν τη σχετική διετή παράταση. Δυστυχώς όμως στη Δυτική Μακεδονία οι βιοκαλλιεργητές την 17/11/11 δεν είχαν ενεργές συμβάσεις, αφού μέχρι την 30/10/11 έληξαν και οι τελευταίες, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ενεργών Βιοκαλλιεργητών από την εν λόγω προκήρυξη.

- Την 8/11/2011 δημοσιεύτηκε η 12194 ΚΥΑ των Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που αφορούν αποκλειστικά τους καπνοπαραγωγούς και συγκεκριμένα για την Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές Καλλιέργειες» και τη Δράση 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής Καπνού».


- Την 22/11/2011 με ανακοίνωση του το ΥΠΑΑΤ προτρέπει όσους καπνοκαλλιεργητές (πρώην και νυν) επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 1.4 και 2.3 με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ένταξη τους στα συγκεκριμένα μέτρα. Να επισημάνουμε εδώ πως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα συγκεκριμένα μέτρα δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και πως στο Άρθρο 5/ τμήμα Β/ παράγραφο 1 της 12194ΚΥΑ αναφέρεται πως οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινάνε από τη 15η Οκτωβρίου του έτους υποβολής της ενίσχυσης. Είναι προφανές πως για να έχει νομική βάση η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου 2011 με διάρκεια υποβολής των αιτήσεων μέχρι την 31/12/11. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί το σχετικό εδάφιο της 12194ΚΥΑ. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Από τα παραπάνω είναι φανερό πως οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων και οι προκηρύξεις των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων έχουν καθυστερήσει σημαντικά και πλέον οι καλλιεργητές δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις «επιχειρηματικά ορθές» όπως επιβάλλει η σύγχρονη γεωργία. Για παράδειγμα η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για τις δράσεις 1.4 και 2.3 έγινε την 22/11/11 ενώ ως γνωστό η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά την 15/10 κάθε έτους με αποτέλεσμα την αδυναμία προγραμματισμού από πλευράς καλλιεργητών της προμήθειας σπόρων και εφοδίων. Επίσης η καθυστέρηση στη προκήρυξη του προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ενεργών βιοκαλλιεργητών από το εν λόγω μέτρο με αποτέλεσμα την αστοχία του όποιου προγραμματισμού είχαν για τη καλλιεργητική περίοδο του 2012.

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις 1.4 και 2.3 καθώς και η προκήρυξη του μέτρου 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για τους νέους βιοκαλλιεργητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου