Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Προσφυγή στο Σ.τ.Ε. των τεχνολόγων γεωπονίας κατά του Π.Δ. 344/2000


Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπ. Μάμαλη και τα Μέλη Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ σχετικά με την προσφυγή των τεχνολόγων γεωπονίας (ΠΕΠΤΕΓ) κατά του Π.Δ. 344/2000, το οποίο περιγράφει τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων των γεωτεχνικών. Η επιστολή είναι η παρακάτω:
  

Κύριε Πρόεδρε,
Στις 10/01/2012 εκδικάζεται στο Σ.τ.Ε. η προσφυγή των τεχνολόγων γεωπονίας (ΠΕΠΤΕΓ) κατά του Π.Δ. 344/2000, το οποίο περιγράφει τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων των γεωτεχνικών, την διαδικασία της έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος και τις περιπτώσεις υποχρεωτικής απασχόλησης γεωτεχνικών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας διατροφής και γενικότερα για μία μακρά σειρά λόγων που έχουν να κάνουν πρώτιστα με το δημόσιο συμφέρον.
Η τεράστια σπουδαιότητα του Π.Δ. 344/2000 για την άσκηση του επιστημονικού και επαγγελματικού αντικειμένου των μελών μας είναι σε όλους μας γνωστή. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην αδήριτη αναγκαιότητα ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει να καταβάλει μία μεγάλη προσπάθεια για την δίκη αυτή προκειμένου να προστατέψει το ελληνικό δημόσιο συμφέρον, τα μέλη του και τα μέλη μας.
Σας υπενθυμίζουμε την κοινή επιστολή της ΠΟΣΕΓ και της ΠΟΣΓ στις 24/08/2012 με την οποία σας εκφράζαμε την ανησυχία μας ως προς τους χειρισμούς του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επιχειρούμενη ισοπέδωση των Γεωτεχνικών με τους αποφοίτους των Σχολών ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ κλπ.
Εμείς επιμένουμε και επισημαίνουμε ότι:
·         Το πολιτικό σύστημα της χώρας, ανεξέλεγκτα και χωρίς σχεδιασμό διέσπειρε τα ΤΕΙ σε πολλές πόλεις της χώρας με αποτέλεσμα να παράγουμε περισσότερους αποφοίτους εφαρμοστικών κλάδων από όσους χρειαζόμαστε.
·         Σύμφωνα με την νομοθεσία που καθορίζει την αποστολή των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και ειδικότερα στο N. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/6-9-2011) το άρθρο 4 στο σημείο 2 ορίζει ότι:
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
·         Η επίθεση που δέχονται εδώ και χρόνια οι γεωπόνοι και οι άλλοι κλάδοι των γεωτεχνικών από τους αποφοίτους των  ΤΕΙ είναι απροκάλυπτη και εντελώς παράλογη.
·         Τα ΤΕΙ και οι απόφοιτοί τους, με την καθοδήγηση σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων μας που εργάζονται σε αυτά ως διδάσκοντες, επιβουλεύονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων παραβλέποντας την ανυπέρβλητη ποιοτική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα γεωπονικά πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ (σε επίπεδο προσόντων προσωπικού, επιπέδου εισακτέων, υποδομών, προγραμμάτων σπουδών κ.λ.π.)
Για τα παραπάνω αυτονόητα όπως γνωρίζετε ως σήμερα έχουν δοθεί πολλές σκληρές «μάχες» και έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ΓΕΩΤΕΕ, όσο και από τις γεωπονικές και γεωτεχνικές οργανώσεις ώστε να αποφευχθεί η επιχειρούμενη ισοπέδωση και μέχρι σήμερα φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Η συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια του κ. Νικόπουλου Νομικού Συμβούλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ήταν σημαντικότατη. Δυστυχώς πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Νικόπουλος ο οποίος χειριζόταν με επιτυχία, επί πολλά χρόνια, τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τελεί υπό παραίτηση. Οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και την προσοχή όλων των μελών του Δ.Σ. ότι αυτή η παραίτηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να λειτουργήσει ως αφετηρία για μία κολοσσιαίας σημασίας δικαστική ήττα, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους τους γεωτεχνικούς και ιδιαίτερα για τα μέλη μας τους γεωπόνους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Για μας τους Γεωπόνους που είμαστε ο πολυπληθέστερος κλάδος των Γεωτεχνικών, η επαγγελματική ύλη και τα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι πολύ σημαντικά.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. στις 09/01/2012 το θέμα της παραίτησης του Νομικού Συμβούλου είναι 9ο και το θέμα της δικαστικής εκπροσώπησης είναι 10ο. Φαίνεται ότι άλλη μία σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρει το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η οποία αφορά τους Γεωτεχνικούς, θα γίνει προσπάθεια “να ταχτοποιηθεί ως συνήθως την τελευταία στιγμή”, δηλαδή την παραμονή της δίκης. Είναι λοιπόν ανάγκη, στις 09/01/2012 το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Κατά την άποψή μας προκειμένου να μην χαθεί η σημαντικότερη για μας τους Γεωτεχνικούς δικαστική μάχη, πρέπει να επιστρατευτούν όλες οι δυνάμεις των Γεωτεχνικών περιλαμβανομένου του υπο παραίτηση Νομικού Συμβούλου. Θεωρούμε ότι είναι εντελώς αδιανόητο να αλλάξετε την τελευταία στιγμή την νομική υποστήριξη και να ακυρώσετε την εμπειρία ετών σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Π.Δ. 344/2000.
Τονίζουμε, ολοκληρώνοντας την επιστολή μας ότι ως τώρα, σε αντίθεση με το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, δεν έχει ζητηθεί από την ομοσπονδία μας καμία συνεργασία ή συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή. Η συγκέντρωση όλων των ευθυνών στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και φυσικά στο πρόσωπό του προέδρου είναι βαριά ευθύνη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Ευθύμιος Ιακωβάκης


Δημήτριος Καρακώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου