Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Λιβάδια-Κτηνοτροφία, Διεστραμμένες αντιλήψεις

«Λιβάδια-Κτηνοτροφία: Προοπτικές εργασίας για νέους» ήταν ο ενδιαφέρων τίτλος του 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, που οργάνωσε η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία στις προσφερθείσες εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου Τράπεζας Πειραιώς, στην Θεσσαλονίκη.

Το Συνέδριο άρχισε το πρωί της Τετάρτης, 1/10/2014 (έως 3/10/2014) με τους χαιρετισμούς των συνδιοργανωτών μεταξύ των οποίων: του κ Α. Κυριαζόπουλου (προέδρου της ΕΛΕ), του Γεν. Δ/ντή Κων/νου Δημόπουλου (ΥΠΕΚΑ), της κας Γερακίνας Μπίσμπινα (Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας), του καθ Χρήστου Βλάχου (Αριστοτέλειο Π.Θ.), του καθ Λάζαρου Ηλιάδη (Δημοκρίτειο Π.Θ.), του Δρ Θωμά Παπαχρήστου (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), του Δρ Αθανάσιου Σαρόπουλου (ΓΕΩΤΕΕ), του κ. Κυριάκου Σκορδά (Κυνηγετική Ομοσπονδία) και του καθ Δημήτριου Κωβαίου (κοσμήτορα ΑΠΘ), ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Αμέσως μετά έγινε απονομή αναμνηστικών-βραβείων προσφοράς, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕ, σε πρωτεργάτες της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, που ήταν οι: Βασίλειος Νοϊτσάκης, Ιωάννης Ισπικούδης, Κωνσταντίνος Τσιουβάρας και Ζωή Κούκουρα.

Το νεανικό ακροατήριο δημιούργησε ευχάριστη ατμόσφαιρα σωστής ακαδημαϊκής αίθουσας, που δεν απολαμβάνουμε τώρα τελευταία στην Ελλάδα. Ίσως τα Συνέδρια έξω από τους χώρους των Πανεπιστημίων να είναι μια καλή πρόταση.

Τα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, με μικρές ή μεγαλύτερες περιλήψεις των εισηγήσεων, διανεμήθηκαν με την είσοδο στο Συνέδριο, και βοήθησαν πάρα πολύ στην καλύτερη παρακολούθηση του ιδιαίτερα πυκνού επιστημονικού λόγου των εισηγήσεων. Ίσως γι αυτό δεν ήταν αποτελεσματική η δειγματοληπτική έστω παρουσία ακόμα και ενός εκπροσώπου των κτηνοτρόφων, ή ευρύτερα των αγροτών.

Σήμερα υπάρχουν επαγγελματίες αγρότες με γνώσεις ανωτάτης εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακά. Λίγοι, αλλά υπαρκτοί. Και βέβαια έχουν οι οργανώσεις των επαγγελματιών αγροτών τεχνικούς συμβούλους ή εκπροσώπους που θα μπορούσαν να μεταφέρουν και την προσέγγιση των επαγγελματιών κτηνοτρόφων στο Συνέδριο. Ασχέτως όμως επιπέδου εκπαίδευσης, η λιβαδοπονία έχει εξ αντικειμένου διεπιστημονική-διεπαγγελματική προσέγγιση, και η «προοπτική εργασίας για νέους» θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τους επαγγελματίες της αναφερόμενης εργασίας …

Όλες οι εισηγήσεις που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ήταν αναλυτικότατες, όπως η «Επιλεξιμότητα βοσκοτόπων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ 2015-2020», «Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας του συστήματος μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα», «Οι ιστορικές διαδρομές των εποχιακών μετακινήσεων των κοπαδιών», «Πληρώνοντας τη διατήρηση της βλάστησης, ως υπηρεσία του οικοσυστήματος» και «Καλλιέργεια και παραγωγή αρωματικών φυτών στην Ελλάδα». Ανάμεσα στα όσα θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, με την ευκαιρία του Συνεδρίου είναι και τα:

Διεστραμμένη αντίληψη 1: Είναι αναποτελεσματικές ή σε λάθος κατεύθυνση οι συζητήσεις για ένα αντικείμενο που απασχολεί την κοινωνία όλη σε «κλειστό χώρο», δηλαδή χωρίς πρόσκληση των πιθανών ενδιαφερομένων, και στην προκειμένη περίπτωση των κτηνοτρόφων.

Διεστραμμένη αντίληψη 2: Θα ήταν ωραιότερο αν οι συμμετέχοντες μπορούσαν να είναι παρόντες καθ’ όλη την διάρκεια ενός συνεδρίου, τόσο οι παρακολουθούντες, όσο και οι εισηγητές. Τα διαλλείματα είναι εξ ίσου σημαντικά με την ακρόαση των εισηγήσεων, και ίσως ποιο παραγωγικά.

Διεστραμμένη αντίληψη 3: Το 2012 ξεκίνησε η προσπάθεια συνεργασίας του ΥπΑΑΤ με το ΥΠΕΚΑ για τα δάση και τα λιβάδια, με προοπτική να προκύψουν Προσωρινά Διαχειριστικά Σχέδια μέχρι τον Αυγ 2015. Έπρεπε να είναι θεσμική η συνεργασία και όχι ευκαιριακή κατόπιν πιέσεων … Οι κτηνοτρόφοι καταστρέφονται λόγω της αδρανείας των υπηρεσιών του αναποτελεσματικού πελατειακού σημείου κόστους, που στην Ελλάδα ονομάσαμε κράτος.

Διεστραμμένη αντίληψη 4: Η πολιτεία (ποια είναι, ή μάλλον ποιοι είναι?) αδιαφορεί για τον πολύ σημαντικό εθνικό φυσικό πόρο, τα λιβάδια. Πρέπει να αντιληφθεί την σημασία του.

Διεστραμμένη αντίληψη 5: Βλέπουμε, ακόμα και σήμερα, τον πλανήτη μας, και τα επί μέρους λιβάδια και δάση του, ως «επιδοτήσεις» μόνο, και η κινητοποίηση τώρα τελευταία οφείλεται κυρίως στις επιδοτήσεις λόγω Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Διεστραμμένη αντίληψη 6: Το οικοσύστημα της Ελλάδας, με τα «φτωχά εδάφη» και την ισχυρά διαφοροποιημένη βοσκοϊκανότητα ίσως επέβαλε δια μέσου των αιώνων την μετακινούμενη κτηνοτροφία. Μήπως δεν είναι το καταλληλότερο σύστημα μόνο η σταβλισμένη-βιομηχανοποιημένη κτηνοτροφία?

Διεστραμμένη αντίληψη 7: Οι οικονομίες κλίμακος προσφέρουν πλεονεκτήματα. Μήπως στην Ελλάδα η εκτατική ή/& μετακινούμενη μικρής κλίμακας οικογενειακή κτηνοτροφία προσφέρει περισσότερα και είναι ποιο αποτελεσματική και ΣΤΑΘΕΡΗ? Ίσως περιλαμβάνει απασχόληση από όλη την οικογένεια και ίσως έχει μικρή εξάρτηση από το κεφάλαιο (διότι δεν χρειάζεται «βαρειές» εγκαταστάσεις, είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον, έχει ζωοτροφές φθηνότερες κλπ)

Διεστραμμένη αντίληψη 8: Η κτηνοτροφία είναι βιομηχανία κρέατος και γάλακτος. Αλλά έτσι χάνεται η οπτική της Γεωργικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, χάνεται η διατήρηση της ανάπτυξης στις μειονεκτικές & ορεινές περιοχές, χάνονται πολλά είδη γαλακτοκομικών προϊόντων μικρών παραγωγών και υποβαθμίζεται η δυνατότητα γενετικής βιοποικιλότητας και η περιβαλλοντική φροντίδα.

Διεστραμμένη αντίληψη 9: Η απαγόρευση βόσκησης μέσα στα δάση ή/& στις δασικές εκτάσεις. Η πανίδα είναι συμβιωτική με την χλωρίδα. Τα δάση χρειάζονται τον καθαρισμό του χώρου κάτω από το φύλλωμα τους, και αυτό πετυχαίνει καλύτερα με την επιβλεπόμενη βόσκηση.

Διεστραμμένη αντίληψη 10: Θα ήταν λάθος να καταλαβαίνουμε το λιβάδι μόνο με την δύο διαστάσεις του (μήκος και πλάτος). Κάθε λιβάδι έχει διαφορετική βοσκοϊκανότητα και οι τυχόν βόσκηση ή /& επιδοτήσεις θα έπρεπε να λαμβάνουν αυτήν την διάσταση υπ όψη. Με την σωστή-επιστημονική αξιοποίηση των υπαρχόντων λιβαδιών η Ελλάδα μπορεί να είναι ΑΥΤΑΡΚΗΣ σε κρέας και γαλακτοκομικά.

Τελικά, αν και αναφέρθηκε ακροθιγώς, δεν έγινε επαρκώς κατανοητό, ότι κτηνοτρόφος, δεν είναι ένα ακόμα επάγγελμα για αστούς, αλλά ένας άλλος τρόπος ζωής. Τυχόν επιλογή του, προαπαιτεί ότι επιλέγεται ένας άλλος τρόπος ζωής, που είναι 24/7, δηλαδή απαιτεί διαθεσιμότητα 24 ώρες την ημέρα, για 7 ημέρες την εβδομάδα. Στην κτηνοτροφία δεν προβλέπεται το αστικό weekend, αλλά οι άνθρωποι έχουν τις συνήθως τριήμερες γιορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία των ονομαστικών γιορτών, που και αυτές συμπίπτουν με χαρακτηριστικές περιόδους συγκέντρωσης τροφίμων ή μετακινήσεων των ζώων του κτηνοτρόφου ή με τον κύκλο ζωής των ζώων.

Και κάτι που δεν αναφέρθηκε καθόλου, ήταν ότι ο αγρότης-κτηνοτρόφος-παραγωγός πρέπει να βρει οπωσδήποτε οικονομική διέξοδο προς τον καταναλωτή. Δυστυχώς το εύκρατο κλίμα μας, που ευνοεί ασθένειες, αλλά και η μακροχρόνια ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων με ασθένειες, που δεν μπόρεσαν ακόμα να «ξηλώσουν» οι κτηνίατροι, σε συνδυασμό με επιλογές των κυβερνώντων, εγκλωβίζουν την ελληνική κτηνοτροφία και τον έλληνα επαγγελματία κτηνοτρόφο, σε απλό εργάτη.

Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία έκανε μόνη το 8ο Συνέδριο και το Διοικητικό Συμβούλιο (Α. Κυριαζόπουλος, Μ. Καρατάσιου, Π. Σκλάβου, Δ. Χουβαρδάς, Γ. Φωτιάδης) που επωμίσθηκε όλη την διοργάνωση, με φοιτητές, είναι άξιο συγχαρητηρίων. Τα πρακτικά έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία (www.elet.gr, 2310998938, 6945305344)

Για την Καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου