Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Δικαιολογητικά για την πληρωμή Σχεδίων Βελτίωσης

Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο και στάλθηκε προς τις Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στις Περιφερειακές Ενότητες η εγκύκλιος που καθορίζει τα δικαιολογητικά για την παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»). 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 16270/23.11.2012 (ΦΕΚ 3246/Β/2012), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους απολογιστικά από...
το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου με απ’ ευθείας κατάθεση σε λογαριασμό που δηλώνουν στην Αίτηση Προκαταβολής και σε κάθε Αίτηση Πληρωμής.
 

Προκειμένου η Αίτηση Πληρωμής να θεωρείται πλήρης και να οριστικοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα του Μέτρου, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο.

Εγκύκλιος καθορισμού δικαιολογητικών φακέλου πληρωμής Σ.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου