Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Θέση εργασίας Γεωπόνου από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), στo πλαίσιο εκτέλεσης του ερευνητικού έργου «Δημιουργία ειδικών προδιαγραφών κατηγοριοποίησης και σήμανσης του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, βάσει των ιδιοτήτων του ως φυσικό λειτουργικό τρόφιμο», ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό στις εξής κατηγορίες:


- έναν / μία Γεωπόνο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα των Γεωργικών Κατασκευών
- έναν / μία Βιοχημικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα του Ελέγχου της Ποιότητας του Ελαιολάδου ,
- έναν / μία Χημικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα των Αναλύσεων του Ελαιολάδου.
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν :
1. Αίτηση (με αναφορά στην θέση)
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
3. Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
 

ΚΕΤΕΑΘ
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
Α΄ Βιομηχανική Περιοχή
Τ.Κ. 38500, Τ.Θ. 15, Βόλος

Πληροφορίες: κ. Κίττα Κωνσταντίνο, e-mail ckittas@uth.gr
Η αποστολή βιογραφικών μπορεί να γίνει και με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 17-01-2013
 

Καθ. Ηλίας Χούστης
Πρόεδρος Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

edokoita.blogspot.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου