Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ημερίδα από τον ΕΦΕΤ με θέμα: «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Τροφίμων: Ποιότητα – Ασφάλεια – Περιβάλλον»

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως συντονιστής του έργου KnowInTarget, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα "Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα στην Παραγωγή Τροφίµων: Ποιότητα- Ασφάλεια- Περιβάλλον", στις 26 Απριλίου 2013, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα.


Ο ΕΦΕΤ, µε γνώµονα την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ως προς την ενηµέρωση αλλά και τη µεταφορά της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών σε εθνικό επίπεδο (αρχές, βιοµηχανία, καταναλωτές, πανεπιστηµιακή κοινότητα, επιστηµονικοί φορείς, κλπ)

Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η ηµερίδα µε επίκεντρο τον αγρο-διατροφικό τοµέα θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης και της καινοτοµίας, µέσω:

της διευκόλυνσης των διαδικασιών για τη µεταφορά γνώσης/καινοτοµίας
της ενίσχυσης των ικανοτήτων στο σχεδιασµό και την εφαρµογή αποτελεσµατικών
στρατηγικών και πολιτικών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την «κοινωνία της γνώσης» σε περιφερειακό επίπεδο.

Η ηµερίδα απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ασφάλειας & παραγωγής των τροφίµων αλλά και σε κλαδικούς φορείς επιχειρήσεων

Η παρακολούθηση της ηµερίδας είναι δωρεάν. Ωστόσο, λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της ∆ήλωσης Συµµετοχής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr.


Πρόγραμμα Ημερίδας

Δήλωση Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου