Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ένσταση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλε η ΕΓΜΕΣΕ για την πρόσκληση ΟΣΔΕ 2014-2020

Θέμα: Πρόσκληση για ΟΣΔΕ 2014-2020

Α/ Σας στέλνουμε συνημμένα ΕΝΣΤΑΣΗ κατά της παραπάνω πρόσκλησης και σας καλούμε
1/ Να την αποσύρετε
2/ Να συζητήσετε με όλους τους ενδιαφερόμενους, και φυσικά και μαζί μας ( από ότι φαίνεται με κάποιους άλλους είχατε συζητήσει)
3/ Να διαμορφωθεί ένας σκελετός και να βγει ΝΕΑ πρόσκληση

Β/ Σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι, εάν επιμείνετε θα οδηγήσουμε την υπόθεση στα Δικαστήρια.
Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων, πληρωμών κλπ, πρέπει να γίνεται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ....


Το σύστημα πρέπει να είναι ΑΝΟΙΚΤΟ , και να προάγει τον ελεύθερο υγιή ανταγωνισμό, και όχι να τον «μαντρώνει» για τα επόμενα επτά χρόνια. Πρέπει επίσης να απευθύνεται σε επιστήμονες με σχετικό γνωστικό αντικείμενο, και όχι σε όποιον, ...κάποια στιγμή, παρείχε ...κάποια υπηρεσία...

Γ/ Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν θα «δέσουμε» 800.000 αγρότες, για τα επόμενα 7 χρόνια. Αυτά - αν γίνονταν- στο παρελθόν , δεν επιτρέπετε ούτε να τα σκεφτόμαστε (!) σήμερα
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 που Εκδόθηκε από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών με Αρ. Πρωτ. 8008/22-01-2014

Ενιστάμεθα κατά της παραπάνω πρόσκλησης, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, καθόσον έχουμε ως καταστατικό σκοπό, την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών μας Γεωπόνων Μελετητών, τα οποία θίγονται, με αυτή την πρόσκληση, και διαμαρτυρόμαστε, νόμιμα, για τους παρακάτω λόγους :

1) Τον περιορισμένο χρόνο που δίνει στους ενδιαφερόμενους φορείς να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας και ουσιαστικά σε 9 εργάσιμες ημέρες πρέπει να πιστοποιηθούν με πρόχειρο και βιαστικό τρόπο για τα 7 επόμενα χρόνια .

2) Έχει πολλές ασάφειες που ούτε καν θα προλάβουν να απαντηθούν μιας και οι απαντήσεις ξεκίνησαν μόλις χθες να δημοσιεύονται και πολλές από αυτές δεν είναι καν απαντήσεις αλλά υπεκφυγές .

3) Απαιτεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς εφαρμογή προτύπων και πιστοποιητικά συστημάτων ISO 27001 KAI ISO 9001 πράγμα που σε 9 ημέρες δεν είναι δυνατόν να τα αποκτήσουν εκτός και αν το γνώριζαν εκ των προτέρων .

4) Στους φορείς Α βαθμού δεν απαιτεί προσωπικό με εκπαίδευση ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο γεωπόνου παρά αναφέρει αόριστα ότι πρέπει ο υποψήφιο φορέας να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό .Η απασχόληση του γεωπόνου στο ΟΣΔΕ είναι υποχρεωτική βάση του ΠΔ 344/ 29-12-2000 ( ΦΕΚ 297 ) άρθρο 9 παράγραφος μ (όπου αναφέρεται ότι η απασχόληση με αμοιβή γεωπόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου , είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα συμπλήρωσης των δηλώσεων στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχων ( ΟΣΔΕ)

5) Ζητά από φορείς Α και Β σαν προϋπόθεση πιστοποίησης ένα ικανοποιητικό ελάχιστο αριθμό αιτήσεων της τάξεως του 5% των αναμενόμενων αιτήσεων της γεωγραφικής περιοχής που θα δραστηριοποιηθούν πχ 600-1200 αιτήσεις . Πράγμα τελείως ανεδαφικό γιατί σε 9 ημέρες δεν μπορεί καν να προλάβει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος φορέας να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα τους παραγωγούς που θα τον εμπιστευτούν . Επιπλέον ο παραγωγός δεν γνωρίζει τους κανόνες της συναλλαγής του και δεν είναι σε θέση να δεσμευτεί με υπογραφές και εξουσιοδοτήσεις και μάλιστα για τα επόμενα επτά έτη . Αντίκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και στην ελευθερία της επιλογής του πολίτη .

6) Δεν έχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης για την επιλογή των φορέων

7) Δίνει αρμοδιότητες και εξουσίες στον ιδιώτη φορέα συντονισμού που θα έπρεπε να έχει ένας δεσμικός φορέας δηλ ο ΟΠΕΚΕΠΕ . Εξουσίες όπως να αξιολογεί κατά την διάρκεια των 7 ετών τους πιστοποιημένους φορείς Α και Β Βαθμού , να τους αντικαθιστά , να τους κρίνει χωρίς καν προκαθορισμένους όρους .

8) Τηρήθηκε απόλυτη μυστικοπάθεια κατά την σύνταξη αυτής της πρόσκλησης δεν έγινε καν δημόσια διαβούλευση . Δεν κλήθηκε κανένας συλλογικός φορέας προς συζήτηση .

9) Κάποιες πρώην ΕΑΣ πιστοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες της πρόσκλησης σαν από θαύμα στα συστήματα ISO 27001 KAI ISO 9001 λες και κάποιος τους ενημέρωσε ότι πρέπει να ετοιμασθούν για φορείς Β

10)Επίσης Βάζει άνισους και όχι ξεκάθαρους όρους συνεργασίας μεταξύ των φορέων Α και Φορέων Β και δεν καθορίζει με σαφήνεια τα σημεία της συνεργασίας τους

11)Δεν είναι δυνατόν σε 9 ημέρες να δημιουργηθούν δομές για πιστοποίηση φορέων Β βαθμού που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια εκτός και αν ήδη έχουν δημιουργηθεί .

12)Η δομή όλη της πρόσκλησης τελικά φωτογραφίζει σκηνικό που έχει μεθοδευτεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την κατάργηση της παραπάνω πρόσκλησης και την εκ νέου αναμόρφωσή της τηρώντας την διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης και της διαφάνειας στα πλαίσια της ανοικτής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Χώρα μας. Με σεβασμό στους ΝΟΜΟΥΣ αυτής .


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - Γεωπόνος Μελετητής

Ο Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ - Γεωπόνος Μελετητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου