Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Νέοι Γεωργοί: Παράταση στη “2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων υποψηφιότητας"

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι βάσει της υπ' αριθ. 9800/14-05-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1234/Β'/2014) παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, έως και την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη, τηλ. 2461350269, 2461350261 και 2461350268.

β) στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου