Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ηλεκτρονική Διαβούλευση των Μέτρων/Δράσεων του Π.Α.Α. 2014-2020

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 και σε συνέχεια όλων των προηγούμενων φάσεων της, που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2012 με το 1ο συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ) και συνεχίστηκαν το α’ εξάμηνο του 2014 με τις Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο της Ομάδας Σχεδιασμού του ΠΑΑ (ΟΣΠΑΑ), σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Διαβούλευση των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

Για το σκοπό αυτό μέχρι στιγμής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας http://www.agrotikianaptixi.gr, η πλειοψηφία των σχεδίων των Μέτρων/Δράσεων, καθώς...
και η ανάλυση SWOT και η στρατηγική του προγράμματος.

Παρακαλούμε πολύ για την συμμετοχή σας στη διαδικασία καθώς σκοπός της διαβούλευσης είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου στην Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας, ώστε εκφράζοντας τις απόψεις του να συμβάλλει προς την τελική διαμόρφωση του ΠΑΑ 2014-2020.

Διευκρινίζεται ότι στην Ηλεκτρονική Διαβούλευση μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotikianaptixi@mou.gr. Τα σχόλια αυτά θα ληφθούν υπόψη σε όλα τα επόμενα στάδια μέχρι και την τελική έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου