Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Εξελέγη Πρόεδρος στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2015

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ύστερα από τις εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2014, στην υπ’ αριθ. 1/08.01.2015 συνεδρίασή του εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, γεωπόνο – γεωργοοικονομολόγο.

Ο κ. Μάμαλης εκλέγεται Πρόεδρος του ∆.Σ. του Επιμελητηρίου για δεύτερη συνεχή θητεία.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι 43 ετών και κατάγεται από την Αλιστράτη Σερρών. Είναι παντρεμένος με τη ∆έσποινα Γκαγκάνη, Νομικό, έχει δύο παιδιά και ζει στις Σέρρες.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στο ∆ιεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τροφίμων και με διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εστίασης από το Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne.

Σήμερα, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Πρόεδρος του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
∆ιδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ως επισκέπτης καθηγητής, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ∆.Π.Θ. και είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Από το 2003 έως σήμερα είναι μέλος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου