Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Λάθος άνθρωποι, σε λάθος θέσεις, σε λάθος χρόνο...

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ:

* Οι Κοινές Αγροτικές Πολιτικές, μέσω των ενισχύσεων, στήριξαν τον Έλληνα αγρότη, αλλά η εφαρμογή της πολιτικής της αποσύνδεσης και το «επιδοτούμαι για να μην παράγω» εμπόδισαν την αγροτική ανάπτυξη της χώρας

Συνέντευξη στον Νίκο Γουργιώτη

Διανύει τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του ως πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων νομού Λάρισας – μετά από μια θητεία ως γενικός γραμματέας – και μόλις μία εβδομάδα πριν εκλέχτηκε και πρόεδρος στο παλαιότερο συλλογικό και συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.), η οποία φέτος κλείνει 60 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς σε θέματα που αφορούν τόσο τα μέλη της, όσο και γενικότερα την ελληνική γεωργία.


Ο λόγος για τον νεαρό συμπολίτη μας γεωπόνο Δημήτρη Σοφολόγη, ο οποίος σε ηλικία μόλις 32 ετών έχει κάνει μια αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο της επιστήμης που διάλεξε να υπηρετήσει.

Ο ίδιος, ήδη για χρόνια εργαζόμενος σε εταιρία φυτοφαρμάκων και, παράλληλα, ιδιώτης μελετητής, γνωρίζει όσο λίγοι την αγορά και τα προβλήματα από τη μια των αγροτών και από την άλλη των συναδέλφων του γεωπόνων.

Συζητάμε λοιπόν μαζί του με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του στην Π.Ο.Σ.Γ. και ευγενικά μας παραχώρησε τη συνέντευξη που ακολουθεί.

* Πείτε μας λίγα λόγια για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων. Πότε ιδρύθηκε και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η λειτουργία της;

- Ιδρύθηκε το 1954, έχει μέλη της όλους τους Γεωπονικούς Συλλόγους της χώρας και αποτελεί κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου. Όπως αναφέρει ρητά το καταστατικό, η Ομοσπονδία πρέπει να κατοχυρώνει και να προασπίζει τα επαγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων γεωπόνων με πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Θεωρώ την πορεία της στο πέρασμα των ετών ως προς αυτά τα ζητήματα ιδιαιτέρως θετική, ενώ θα πρέπει να σημειώσω ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων και ο συγκερασμός όλων των διαφορετικών γεωπονικών κατευθύνσεων και τομέων επαγγελματικής απασχόλησης αποτελούσε πάντα και συνεχίζει να αποτελεί ένα δύσκολο «στοίχημα» γι’ αυτήν. Η συμμετοχή της δε στις επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η συνυπογραφή των συλλογικών συμβάσεων και οι επίκαιρες προτάσεις μέσω δελτίων Τύπου για σοβαρά θέματα πρωτογενούς παραγωγής αποτελούν αντικείμενα με τα οποία η Ομοσπονδία ασχολήθηκε στο παρελθόν και σίγουρα θα συμπεριλάβει στην «ατζέντα» της και στο μέλλον.


* Ποιοι εγγράφονται στην ΠΟΣΓ;


- Τα μέλη της ΠΟΣΓ είναι οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Πανεπιστημιακών Σχολών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος στα προγράμματα σπουδών τους και περιλαμβάνουν τομείς όπως η εφαρμοσμένη φυτοπροστασία, οι γεωργοοικονομικές μελέτες, η τεχνολογία τροφίμων, η ζωοτεχνία, οι έγγειες βελτιώσεις, το αστικό πράσινο. Η Ομοσπονδία αποτελεί την «ομπρέλα» που μέσα της εσωκλείονται, βάσει καταστατικού, και εγγράφονται όλοι οι συνάδελφοι – μέλη όλων των γεωπονικών φορέων. Μέλη της, έτσι, μπορούν να είναι γεωπόνοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μισθωτοί και εργοδότες, μελετητές, καταστηματάρχες γεωργικών εφοδίων. Αναντίρρητα, η Ομοσπονδία θα πρέπει να συνεργάζεται με όλους τους γεωπονικούς συνδικαλιστικούς φορείς, που ήδη δραστηριοποιούνται, με κοινό στόχο τη μελέτη, προβολή και επίλυση των προβλημάτων τους. Ο κατακερματισμός του κλάδου και η ύπαρξη πολλών γεωπονικών φορέων με κριτήριο την επαγγελματική τους ενασχόληση θεωρείται από πολλούς μειονέκτημα, ωστόσο ρέπει να «μεταλλαχθεί» σε πλεονέκτημα μέσω της συνεργασίας τους, και πρέπει να αποτελέσει την εστία πληροφοριών και οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής της χώρας. Το σίγουρο, βέβαια, είναι πως ο γόνιμος διάλογος όλων αυτών των γεωπονικών οργάνων πρέπει να μπει σε μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση των κλαδικών θεμάτων.


* Ποια θέτετε σαν πρώτη σας προτεραιότητα στη θητεία που μόλις ξεκίνησε;

- Η κινητοποίηση των γεωπονικών συλλόγων και, κατά συνέπεια, των μελών τους σε κάθε σημείο της χώρας μας και ιδιαίτερα σε περιοχές που η δραστηριότητά τους έχει μειωθεί αισθητά, αποτελεί σαφέστατα άμεση προτεραιότητα. Σίγουρα η μειωμένη συμμετοχή σε εκλογές πρέπει πάντοτε να προβληματίζει όσους εκλέγονται, αλλά είναι εξίσου σημαντικό ο κάθε συνάδελφος να καταλάβει πως είναι μέλος της γεωπονικής «οικογένειας» και η βοήθειά του είναι απαραίτητη. Είναι βασική πεποίθησή μου ότι η συμμετοχή των συναδέλφων σε ομάδες εργασίες των τοπικών συλλόγων με αποφάσεις και δουλειά ουσίας θα ωφελήσει πρωτίστως τον κλάδο και κατ’ επέκταση την πρωτογενή παραγωγή της ευρύτερης περιοχής τους.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
* Ένα σοβαρό θέμα που ο κλάδος σας δεν φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά είναι αυτό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων. Βλέπουμε λόγου χάρη σε θέματα γεωργικών μελετών οι υπογραφές παίρνουν προαιρετικό χαρακτήρα. Ποια η γνώμη σας;


- Η κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων είναι ένα ακανθώδες ζήτημα για μας και δεν είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όσα έχουμε ως τώρα καταφέρει. Πιστεύω πως, τα τελευταία χρόνια, βήματα προόδου έχουν γίνει, αλλά ο δρόμος για την αναβάθμιση του κλάδου είναι μακρύς και αυτή θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων γεωπονικών φορέων. Το ΓΕΩΤΕΕ θεωρώ πως έχει μεγάλο μερίδιο...ευθύνης για τη μέχρι τώρα απαξίωση του κλάδου αν και υπήρξαν και υπάρχουν συνάδελφοι εκλεγμένοι στο Επιμελητήριο που δίνουν μάχες για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Αυτό που πρέπει άμεσα ως Ομοσπονδία να κάνουμε, σε κοινή πορεία με το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο έχει άμεση εμπλοκή στον χειρισμό κλαδικών μας θεμάτων, είναι να απαιτήσουμε την εφαρμογή των άρθρων του Π.Δ. 344/2000 που αναφέρεται στην απασχόληση των γεωπόνων. Τα προβλήματα π.χ. των γεωργοπεριβαλλοντικών μελετών της τελευταίας Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 (Σχέδια Βελτίωσης, Μείωση Νιτρορύπανσης κλπ) θα ήταν πολύ λιγότερα αν υπήρχε ξεκάθαρη αποκλειστική υπογραφή γεωπόνων, αλλά και βούληση από την πολιτική ηγεσία να ακούσει τους «μαχόμενους» γεωπόνους της περιφέρειας πριν εκδώσει οποιαδήποτε ΚΥΑ.


* Σε συνδυασμό με τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική βλέπετε καλύτερο μέλλον για τους γεωπόνους;


- Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι συνυφασμένη με τον γεωπόνο – επιστήμονα. Ο γεωπόνος ως γεωργικός σύμβουλος αναφέρεται ρητά στις προτάσεις των κανονισμών της Νέας ΚΑΠ 2014 – 2020. Ο γεωπόνος θα έχει, και πρέπει να έχει, ενεργό ρόλο, ώστε να αποτελέσει τον επιστημονικό «οδηγό» ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. Επιλογές αναρμοδίων φορέων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής θα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. Θεωρώ σίγουρο πως, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Πολιτεία θα αναζητήσει μόνη της τους υπεύθυνους επιστήμονες γεωπόνους – τεχνοκράτες για την επίλυση και λήψη ορθών αποφάσεων στα προβλήματα που θα προκύψουν.


* Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, στο τιμόνι του οποίου βρίσκεστε τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται ιδιαίτερα δραστήριος. Στις πρόσφατες εκλογές, τα μέλη του, επιβραβεύοντας προφανώς το έργο της πρώτης σας θητείας, σας επανεξέλεξαν, και μάλιστα με μεγάλο αριθμό ψήφων, στη θέση του προέδρου. Πώς εκλαμβάνετε αυτή τη στήριξη και με ποιους τρόπους θα τη μετουσιώσετε σε όφελος για εκείνους;


- Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας είναι ο πιο ιστορικός και δραστήριος, κατά πολλούς, σύλλογος γεωπόνων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και έφερε την επωνυμία «Σύνδεσμος Γεωπόνων Ν. Λάρισας». Έχει μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή μας, ενώ από τα Δ.Σ. έχουν περάσει πάρα πολλοί καταξιωμένοι Λαρισαίοι γεωπόνοι. Το νέο Δ.Σ. σύσσωμο, όπως και άλλωστε όλα τα προηγούμενα, δαπανά πολύ χρόνο και προσπαθεί για το βέλτιστο του κλάδου και των αγροτών. Οι καιροί είναι δύσκολοι, η οικονομική κρίση μεγάλη και ο συνδικαλισμός απαξιωμένος.
 

* Ποιες οι σχέσεις της Ομοσπονδίας με τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας;
 

- Ανέκαθεν υπήρχε μια άριστη αμφίδρομη σχέση του συλλόγου μας με την Ομοσπονδία επωφελής για τον κλάδο, είτε μέσω κοινών ανακοινώσεων, είτε μέσω διοργάνωσης ημερίδων. Πάντοτε υπήρχε εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της ΠΟΣΓ, ενώ όλες οι δραστηριότητες του συλλόγου ήταν σε στενή επικοινωνία μαζί της.

* Τελειώνοντας αυτή τη συνομιλία μας και θέλοντας να «πιαστώ» από μια έκφραση που χρησιμοποιήσατε λίγο πριν, «χάραξη αγροτικής πολιτικής», αλλά και από την εμπειρία που έχετε σαν συνδικαλιστής και σαν άνθρωπος της αγοράς, θεωρείτε αλήθεια ότι στη χώρα μας οι εκάστοτε κυβερνήσεις, μέσω της αγροτικής πολιτικής που «πάντα χάραζαν», οδήγησαν την ελληνική γεωργία σε ανάπτυξη;


- Σήμερα οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τείνουν να γίνουν μη βιώσιμες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αγροτική πολιτική των κυβερνήσεων των τελευταίων τριάντα χρόνων. Λάθος άνθρωποι, σε λάθος θέσεις, σε λάθος χρόνο.... Οι Κοινές Αγροτικές Πολιτικές, μέσω των ενισχύσεων, στήριξαν τον Έλληνα αγρότη, αλλά η εφαρμογή της πολιτικής της αποσύνδεσης και το «επιδοτούμε για να μην παράγω» εμπόδισαν την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.


Πάντως, ο Αμερικανός Norman Ernest Borlaug, θεμελιωτής της λεγόμενης Πράσινης Επανάστασης, που μείωσε την παγκόσμια πείνα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έσωσε ως και ένα δισεκατομμύριο ζωές, βραβευμένος με το Νόμπελ Ειρήνης, ήταν...γεωπόνος!


Πηγή: eleftheria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου