Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Εκλογές ΠΕΓΔΥ 2013 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΕΓΔΥ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) και των αντιπροσώπων της στη δευτεροβάθμια οργάνωση (ΠΟΓΕΔΥ) διεξάγονται ταυτόχρονα κάθε δεύτερο χρόνο, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται εντός του τριμήνου Μαρτίου – Μαΐου...


Το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ στη συνεδρίαση της 28/3/2013 όρισε ως ημερομηνία εκλογών την 15η Μαΐου για την περιφέρεια και την 29η Μαΐου για την Αθήνα και επιπλέον αποφάσισε ομόφωνα οι εκλογές να διεξαχθούν, χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο στην περιφέρεια.

Ύστερα από τα παραπάνω, όσα από τα μέλη της Ένωσης θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, με κάποια παράταξη ή μεμονωμένα, για οποιοδήποτε όργανο της ΠΕΓΔΥ ή για αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 22 Απριλίου 2013 στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να γνωστοποιούν ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι κάθε τακτικό μέλος, μπορεί να είναι υποψήφιο μόνο για ένα (1) όργανο της ΠΕΓΔΥ (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) ή για αντιπρόσωπος στη δευτεροβάθμια οργάνωση ή να είναι υποψήφιο για ένα (1) από τα παραπάνω όργανα και ταυτόχρονα υποψήφιο για αντιπρόσωπος στη δευτεροβάθμια οργάνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου