Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Θέση εργασίας Γεωπόνου σε Βιομηχανία Τροφίμων

Βιομηχανία Τροφίμων ζητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΗΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΟ με ειδίκευση στον τομέα τροφίμων για απασχόληση στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Χημείου. 
Περιγραφή  Θέσης
Αναφέρεται στην Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Εταιρείας. 

Να διασφαλίζει την παραλαβή κατάλληλου σίτου και βοηθητικών υλικών παραγωγής για τις ανάγκες της παραγωγής....


Να διασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων

Να διασφαλίζει ότι δεν θα παραδίδονται σε πελάτες ελαττωματικά προϊόντα

Να προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε ενδιάμεσα πρότυπα διακρίβωσης οργάνων και συσκευών μετρήσεων και αναλύσεων, με βάση τα είδη των μετρητικών οργάνων που υπάρχουν.

Να καθορίζει τις προδιαγραφές σίτου και βοηθητικών υλικών παραγωγής για νέα προϊόντα.

Να προσδιορίζει τις συνταγές τελικών προϊόντων και των προσθηκών βελτιωτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ποιότητες αλεύρων που έχουν παραχθεί και τις προδιαγραφές των τελικών προϊόντων.

Προφίλ Υποψήφιου/ας

  • Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Γεωπόνου με ειδίκευση στα τρόφιμα, Ανώτερης Σχολής Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου. 
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τομέα σε βιομηχανία τροφίμων
  • Καλή γνώση και χειρισμό Η.Υ. σε περιβάλλον Windows/ Excel.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (γραπτώς και προφορικώς).
  • Δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικότητα στην εργασία, ικανότητα επίτευξης στόχων, προσοχή στη λεπτομέρεια, επιστημονική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο, αξιοπιστία, εστίαση στους Καλεσμένους, γνώσεις των τάσεων της αγοράς και των διεθνών προδιαγραφών.

Παροχές
Η εταιρία προσφέρει:
  •  Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. 
  •  Συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια.
  • Επαγγελματικό περιβάλλον, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Αιτήσεις – βιογραφικά να αποσταλούν στην Τ.Θ. 1092 Τ.Κ. 381 11 ΒΟΛΟΣ email[Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ]


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου