Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων - Μομφή κατά του Προεδρείου της ΠΕΓΔΥ από την ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΥ


Στον κλάδο των γεωπόνων –και όχι μόνο- επιχειρείται η πλήρης ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής διατάξεων του νόμου Ν. 3919/2011 ‘’Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση κι άσκηση επαγγελμάτων’’ με πρόσχημα την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα:

1. Με την αριθ. 19/VI/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 3114/Β΄/26-11-2012) προωθείται στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αδειοδότηση της εμπορίας και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, καθώς και την εμπορία των λιπασμάτων η άρση της υποχρέωσης για πλήρη απασχόληση του γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας ή του εκάστοτε υπεύθυνου εξειδικευμένου προσωπικού, όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος ... Με άλλα λόγια, προωθείται η ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων μέσω της υποβάθμισης του πτυχίου και της χρησιμοποίησης ανειδίκευτου και κακοπληρωμένου προσωπικού, ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Με το προσχέδιο κανονιστικής πράξης που εστάλη στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής) στις 2/4/2013 μεταξύ άλλων προβλέπεται στην Αιτιολογική Έκθεση, η οποία εξειδικεύεται στα αντίστοιχα άρθρα του προσχεδίου νόμου:
ü      Άρθρο 5: για λόγους ισονομίας με τα υπόλοιπα επαγγέλματα και μείωσης των διοικητικών βαρών των επαγγελματιών, προτείνεται να καταργηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού ….
ü      Άρθρο 11: δύναται η δυνατότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων, …, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης και να δίνεται η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.
ü      Άρθρο 14: σχετικά με την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εμπορίας) … 1) δίνεται η δυνατότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολ/κού υλικού, … να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης, 2) να …
3) …, 4)…,  5) δίνεται η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία πολ/κού υλικού.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήσαμε ως συνδικαλιστική παράταξη στην ΠΕΓΔΥ αυτονόητη τη σύγκλιση έκτατου Δ.Σ. –γνωστοποιώντας το ζήτημα με το από 28-2-2013 κάλεσμά μας για Δ.Σ. στην ΠΕΓΔΥ τόσο στην ΠΟΓΕΔΥ και στο ΓΕΩΤΕΕ-, προκειμένου να παρθούν άμεσα πρωτοβουλίες συντονισμού και δράσης. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ, το προεδρείο όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε θετικά, αντιθέτως προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα συντεχνιακά κωλυσιεργώντας για να καταλήξει ένα μήνα μετά στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να βγαίνουν «επιπόλαιες» αποφάσεις και ότι «πρέπει να μελετηθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Στη συνέχεια, η παράταξή μας με σχετική ανακοίνωση προσπάθησε να πείσει το προεδρείο της ΠΕΓΔΥ να αναθεωρήσει τη στάση του, με συνέπεια την συγκρότηση 3μελούς επιτροπής που επισκέφθηκε το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ –Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής- στις 29/3/2013. Παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν από την παράταξη της ΔΑΚΕ για την επίλυση του προβλήματος, στις 2/4/2013 παρελήφθη από τη Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής προσχέδιο νόμου ‘’τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το νόμο 3919/2011’’. Η παράταξή μας ζήτησε εκ νέου σύγκλιση έκτατου Δ.Σ., ενώ το από 5/4/2013 κάλεσμα το γνωστοποίησε στην ΠΟΓΕΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ και στην ΠΟΣΓ- έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα στο ΓΕΩΤΕΕ, ενώ στην ΠΟΣΓ θα συγκληθεί σήμερα ή αύριο, μέσω της δράσης των εκλεγμένων μας.

Ήρθε η ώρα να αναλάβει ο κάθε συνδικαλιστικός φορέας και μη τις ευθύνες του. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το ΓΕΩΤΕΕ να πάρει πρωτοβουλία και να έρθει σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνδικαλιστικούς (ΠΕΓΔΥ, ΠΕΔΔΥ, ΠΕΚΔΥ, ΠΣΙΔ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΣΓ, συνδικαλιστικές παρατάξεις γεωπονικών σχολών κτλ.) και μη (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, κτλ.), γιατί το ζήτημα του  ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων δεν είναι ούτε συντεχνιακό, ούτε πρέπει να πέσουμε στη λούμπα ότι δεν είναι δεσμευτική η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ειπώθηκε από την πλειοψηφία των συνδικαλιστικών παρατάξεων, όταν την ίδια στιγμή έχει ήδη σταλεί στη Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής προσχέδιο κανονιστικής πράξης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναλάβουμε εμείς να το κάνουμε.

Εξάλλου, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που αποτελεί απαίτηση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη της Λισαβόνας, μνημόνια), όσο και του ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει συντάξει πάνω από μία δεκαετία σχετική έκθεση, έχοντας σημαία την «απελευθέρωση» και την ανάγκη ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας με απώτερο στόχο την απελευθέρωση των αγορών που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην καταβαράθρωση των εναπομεινάντων εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αφορά όλη την κοινωνία, μέσω:
1.      Της υποβάθμισης των πτυχίων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας, στη μείωση της αμοιβής της εργασίας και στο συντεχνιακό ‘’πόλεμο’’.
2.       Της επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με την άρση της πλήρους απασχόλησης νομιμοποιώντας το ήδη υπάρχον εργασιακό κάτεργο που υφίστανται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (μισθούς πείνας, απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, κτλ.)
3.      Της Ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, αφού η παροχή πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης θα δοθεί στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. περίπτωση ΚΕΚ).
4.      Το κίνδυνο της δημόσιας υγείας και προστασίας περιβάλλοντος με το να βαφτίζεται ‘’επιστήμονας’’ οποιοσδήποτε θα είναι κάτοχος ενός απλού πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνοψίζοντας, ο νόμος έκτρωμα που προωθείται έρχεται να δέσει και με το νέο οργανισμό του ΥΠΑΑΤ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Δ/νση Κτηνιατρικής όπου προτείνεται στα 5 υποκείμενα τμήματα να κριθεί προϊστάμενος απόφοιτος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.
Εξάλλου, η εξαγγελία της τρικομματικής κυβέρνησης περί ενός κράτους επιτελικού και ευέλικτου που θα διευκολύνει τους επενδυτές και την υγιή επιχειρηματικότητα συνεπάγεται: Ένα κράτος που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του μεγάλου κεφαλαίου θα θυσιάζει όχι μόνο τα επαγγελματικά, ασφαλιστικά, εργασιακά δικαιώματα αλλά και την προστασία της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
                                                ΕΣΑΚ-Σ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΥ
8/4/2013


Το παρόν μας απεστάλη με email.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου