Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Θεωρητικές και Πρακτικές Εφαρμογές στις Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους

Η Klintec με την Υποστήριξη όλων των τμημάτων του GreenMiteClean.gr , στις 27,28 και.29 Σεπτεμβριου 2013 παραβρέθηκε στο Επιμορφωτικό σεμινάριο με αντικείμενο: «Θεωρητικές και Πρακτικές Εφαρμογές στις Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους.»   Διοργανώθηκε στην Βίλλα Γ. Δροσίνη στην Κηφισιά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό την Δ/νση του Επίκουρου ΚαθηγητήΕντομολογίας Αθανασίου Χρήστου και των συνεργατών του, από το ΚΕΔΥ ο Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων, αλλά και άλλους αναγνωρισμένους επιστήμονες του κλάδου.
Το σεμινάριο ετίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κηφισιάς Κος Νικόλαος Χιωτάκης και ο Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κος  Κωνσταντίνος  Θ. Μπουχέλος...

Στην εξαιρετική επιτυχία του, ανανεωτικά προσαρμοσμένου στο σήμερα, Νέου κύκλου επιμορφωτικών  σεμιναρίων συνέβαλε η μεγάλη συμμετοχή επιστημόνων  από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις Απεντομώσεις Μυοκτονίες Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους.
Η ανάπτυξη και διείσδυση του επαγγέλματος και σε νέους τομείς έκανε αισθητή την παρουσία και συμμετοχή επιστημόνων και επιχειρηματιών που ασχολούνται σε άλλους τομείς, επιχειρηματίες που ασχολούνται με την διαχείριση των εσωτερικών χώρων,  Bio- εφαρμογές Επαγγελματικού καθαρισμού και εξυγίανσης με ενδιαφέρον για επέκταση δραστηριοτήτων αλλά και από νέους επιστήμονες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο.
Ένα σεμινάριο με εκτενέστερες αναφορές επαγγελματικής βαρύτητας για προστασία Υγείας -Περιουσίας –Περιβάλλοντος:
● Στις εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμογές πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης ζωικών εχθρών σε κατοικημένους χώρους αλλά και στην επαγγελματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων.
● Τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις,  μυοκτονίες- απολυμάνσεις ,www.minagric.gr
● Έγινε εκτενέστερη αναφορά στο ότι, οι επιστήμονες με την δραστηριότητα τους στον έλεγχο παρασίτων, οφείλουν να ακολουθούν όλες τις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, ώστε να δίνουν τις καλύτερες συμβουλευτικές λύσεις με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθεμένης αξίας για τον πελάτη.
● Στην παρουσία των κατσαρίδων ως έντομα υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία.
● Στα Δίπτερα Υγειονομικής Σημασίας, Αιμομυζητικά κουνούπια, που τείνουν να είναι τα ποιο επικίνδυνα.
● Στα Ξυλοφάγα Έντομα Κατοικημένων Χώρων.
● Στις εφαρμογές με θερμική απεντόμωση, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα σε κατοικημένους χώρους, όπου θεωρούνται φιλικές προς το περιβάλλον και κερδίζουν διαρκώς έδαφος και στην Ελλάδα. Όπως σε όλες τις εφαρμογές σε κατοικημένους  χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται πολλά μετρά προστασίας της υγειάς αλλά και της περιουσίας. Πρέπει ενημερώνετε ο καταναλωτής  για την επικινδυνότητα με καταστροφές, αλλά και την υψηλή κατανάλωση σε ρεύμα(Εφαρμογή θερμικής απεντόμωσης). Η προεργασία με Bio-εφαρμογές καθαρισμού επαγγελματικής απορρύπανσης, αναζωογόνηση και εξυγίανση του χώρου, κρίνετε  απαραίτητη , ώστε να  αντιμετωπισθούν  προβλήματα από την “ εσωτερική επιμόλυνση”, και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν μετά τις εφαρμογές.
● Στην αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών που παρασιτούν στο αστικό και περαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, ακάρεα της εσωτερικής σκόνης , (Dust mites) , το άκαρι της ψώρας, τα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ , το άκαρι της ψώρας,το σκαθάρι των χαλιών (Coleoptero της Οικογένειας Dermestidae) , κοριοί ,τρωκτικά)
● Για αποτελεσματικά επαγγελματικές εφαρμογές στους εσωτερικούς
χώρους, πρέπει να εφαρμόζονται Εναλλακτικές Διαχειριστικές εφαρμογές ενός Εξελισσόμενου Εσωτερικού Περιβάλλοντος , με Επαγγελματικά συστήματα απορρύπανσης και εξυγίανσης για μείωση πληθυσμών και αυγών, ώστε να  αντιμετωπίσουμε  προβλήματα από την “ εσωτερική επιμόλυνση”, τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, αλλά και για την προεργασία στους απρόσκλητους φίλους μας, ώστε τα “Αόρατα χημικά κοκτέιλ ” να μην  εγκλωβίζονται στους εσωτερικούς χώρους με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν την υγειά. Μια συσκευή ατμού μπορεί να είναι εξαιρετικά καλή στις λείες επιφάνειες, αλλά και ‘‘εξαιρετικά κατάλληλη για την ανάπτυξη των ακαρεων’’ στα στρωματά σαλόνια χαλιά –μοκέτες, Εξαιρετικά καλή η χρήση αναρροφητικής σκούπας για την περισυλλογή κοριών και κατσαρίδων , όχι όμως για επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές σε ινώδη υλικά (Στρώματα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες).
● Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Καθηγητής Εντομολογίας Αθανασίου Χρήστος , στους κοριούς επισημαίνοντας και αναλύοντας τις επιστημονικές έρευνες για το πώς μπορεί τα περιττώματά και η αποσύνθεση τους να μην  αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών και να συνδεθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία άμεσα με τις Λοιμώξεις στην Δημοσιά Υγεία.
● Σε πολλά εγκεκριμένα βιοκτόνα για κοριούς, ψύλλους, ακάρεα, στα στοιχειά για την χορήγηση οριστικής τους έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αναγραμμένοι τρόποι εφαρμογής οπού αναφέρουν στους τρόπους εφαρμογής,(….. να απομακρύνονται όπως σκόνη, αλλεργιογωνοι παράγοντες , περιττώματα άκαρπων, νεκρά κύτταρα από το ανθρώπινο δέρμα, κ.α …. διότι όσο πει βαθιά εισχωρήσει το προϊόν , τόσο ποιο αποτελεσματική θα είναι η δράση του.)
Προσοχή: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα & τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά την χρήση που εκδίδονται για κάθε προϊόν πρέπει να τηρούνται με μεγάλη προσοχή.
● Αν και οι Επαγγελματικές εφαρμογές με Υδρονέφωση για πολλούς θεωρούνται ποιο ήπιες ,τα μικροσταγονίδια – νερό και βιοκτόνο-  εμπλεκόμενα με την σκόνη , εγκλωβίζονται και παραμένοντας στο χώρο με ένα φύσημα του αέρα εισέρχονται στο αναπνευστικό. Αυτοί είναι και οι λόγοι που οι επιστήμονες συνιστούν να χρησιμοποιούνται  Επαγγελματικές εφαρμογές με τον ποιο ασφαλή τρόπο και όσο το δυνατόν λιγότερα βιοκτόνα, σε αντίθεση με τις συνιστώμενες υψηλές δώσεις των εταιριών με βιοκτόνα προϊόντα.
● Επισημάνθηκε δε και το ότι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα  μετά την καταπολέμηση των κοριών με οποιαδήποτε μέθοδο, ώστε να γίνεται υποχρεωτική η απομάκρυνση των νεκρών και των παραγώγων τους, με Επαγγελματικά συστήματα εξυγίανσης ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες, που δημιουργούν άλλες Λοιμώξεις στην Δημοσιά Υγεία.
● Οι κοριοί τρέφονται με αίμα, προκαλούν έντονο ερεθισμό και φαγούρα, αλλά δεν θεωρόντουσαν επικίνδυνοι για μετάδοση σοβαρών ασθενειών, με το τσίμπημα , αλλά μπορεί να τις μεταφέρει με την αποσύνθεση του και τα παράγωγα του. Τώρα χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή , διότι ξανά ήρθε στην επικαιρότητα η νέα ασθένεια Chagas, που σκοτώνει και την ονομάζουν νέο AIDS , ή αλλιώς την… «νόσο των φτωχών» και όπως αναφέρουν οι επιστήμονες προκαλεί τρόμο γιατί  δυστυχώς «χτυπάει» ολοένα και περισσότερους, κυρίως στις περιοχές της Λατινικής και Νότιας Αμερικής, καθώς μεταδίδεται από μολυσμένα έντομα, κυρίως κοριούς. Διαβάστε περισσότερα για τη νέα ασθένεια Chagas Πηγή:
● Την αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο και εισήγηση για το ρυγχοφόρο σκαθάρι των φοινικοειδών από την καθηγήτρια κα Καραναστάση Ειρήνη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Μετρά πρόληψης και Ελέγχου της Λεγεωνέλλας
● Αντιμετώπιση του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας (legionella) στα δίκτυα διανομής νερού των διαφόρων κτιρίων, ως πηγή κρούσματος της Νόσου των λεγεωνάριων. Παρουσίαση από τον Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκη MD, MPH, PhD. Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τομέα Μικροβιολογίας. Υγιεινολόγος. Ειδικός Ιατρός Δημόσιας Υγείας. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας. Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΔΥ. Διδάσκοντας σε μεταπτυχιακά μαθήματα και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Υπεύθυνος Ακαδημαϊκής Κατάρτισης Σχολής Απολυμαντών ΥΚΚΑ. Επιστημονική επίβλεψη και διδακτικό προσωπικό του ΚΕΚ της ΕΣΔΥ «Υγιεινή και Ασφάλεια Κολυμβητικών Δεξαμενών».
● Την Ποιότητα πόσιμου νερού και απολύμανση – Απολυμαντικά για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
●  Στο επιμορφωτικό σεμινάριο «από τη Θεωρία στην Πράξη», οι Επιστήμονες είδαν
πρακτικές εφαρμογές , από τον Γεωπόνο – Εντομολόγο Σταμάτη Θωμαΐδη , τηςAΣΠΙΣ-Thomaidis.gr με αποκλειστική ασχολία τις Ειδικές Απεντομωτικές και Απολυμαντικές Εφαρμογές. Όπως σε όλα τα Επιμορφωτικά σεμινάρια επισημαίνονται τα μέτρα προφύλαξης, γίνεται δε στην πράξη αυτανάφλεξη φωσφίνης PH3 , ώστε οι παραβρισκόμενοι να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα πρόληψης.
Εξυγίανση του αέρα
● Έγινε πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και Συστήματων Εξυγίανσης,για μια Ασφαλή Προεργασία για το πριν αλλά και για το μετά από κάθε επιστημονική εφαρμογή, για εξυγίανση με Bio-Εφαρμογές σε ινώδη υλικά (Στρώματα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες), αλλά και για τις Μεθόδους Συντήρησης τους, ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες, που δημιουργούν άλλα προβλήματα υγείας.
● Η Klintec σήμερα, για επιχειρήσεις-εταιρείες υπηρεσιών ελέγχου
ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων & υγιεινής και χωρίς την χρήση χημικών, που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό προεργασίας και εξυγίανσης για να έχουν τον αποδεκτά καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, με την υποστήριξη τουgreenmiteclean.gr αλλά και όλων των τμημάτων της Greenest,( Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ώστε να είναι διπλά τους  με ένα τηλέφωνο στο 2104829839- 6932245887,  για να προσφέρουν μια αποτελεσματική και επιστημονικά εναρμονισμένη εφαρμογή, Επιπλέον έγινε ενημέρωση πως για πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να γίνουν απεντομώσεις και Εργοστασιακές Bio-εφαρμογέςεπαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση και εκτός κατοικίας, για μια αποτελεσματική και επιστημονικά εναρμονισμένη εφαρμογή, χωρίς κινδύνους και επαναλαμβανόμενες εφαρμογές , εις όφελος του κοινωνικού συνόλου.
● Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, με επαγγελματική απορρύπανση και εξυγίανση, έχει γίνειεπιτακτική ανάγκη για εξάλειψη των προβλημάτων από την αέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων, . που θα προέρχονται από τους ¨αιωρούμενους μολυσματικούς παράγοντες ¨ , τα αποσυντεθειμένα μέρη και τα περιττώματα των άκαρεων της οικιακής σκόνης  (Dust mites), των παρασιτικών άκαρεων της ψώρας, των κατσαρίδων, των κοριών,  αλλά και από το τρίχωμα της γάτας η του ποντικού. κλπ., ώστε να  περιορισθούν κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών,(π.χ άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας, δερματικές παθήσεις  κλπ.)
● Δόθηκε μεγάλη έμφαση , για τις νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητεςπεριβαλλοντολογικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην ανάγκη μέριμνας για επιστημονική διάγνωση των προβλημάτων που ανακύπτουν,  ώστε να καθιστούν Απαραίτητη την επαγγελματική συνεργασία με έναν Επιστήμονα Διαγνώστη – Σύμβουλο. Είναι καιρός, πλέον και στη χώρα μας να συνδέσουμε την προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος με την επιχειρηματικότητα, είτε αυτή αναφέρεται στο σπίτι ,τον επαγγελματικό χώρο, τους χώρους φιλοξενίας κλπ
● Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για την κινητήρια δύναμη του Επιστήμονα Διαγνώστη – Συμβούλου (Cleaning Advisor), η οποία μέσα από τον θεσμό της χορηγίας (Sponsoring) , συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στο να δημιουργηθούν επιπλέον Νέες θέσεις συνεργασίας.
● Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: info@klintec.gr


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου