Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος εγκατάστασης Νέων Αγροτών.

Δημοσιεύθηκε στη επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος (ΦΕΚ Β΄ 3184/2013) εγκατάστασης Νέων Αγροτών. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το τελευταίο βήμα για την προκήρυξη του προγράμματος η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2013.

Ακολουθεί η νέα  κοινής υπουργικής απόφασης (6η τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 17371/20−11−2008 (704/2008) (ΦΕΚ2497/Β΄/9.12.2008))...
περί καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του άξονα 1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.

Εδώ η νέα ΚΥΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου