Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Εγκρίθηκε επίσημα η νέα ΚΑΠ 2014-2020

Την υιοθέτηση της συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2015-2020)  και τα μεταβατικά μέτρα του 2014 ανακοίνωσε η Λιθουανική Προεδρία της Ε.Ε μετά τη χθεσινή πρώτη μέρα του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας., στις Βρυξέλλες.  
Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τρία χρόνια σκληρών παζαριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης....


« Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης ήταν αρκετά προκλητική. Για πρώτη φορά, 28 κράτη μέλη συμμετείχαν, το καθένα με τη δική του διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των διαφόρων αγρονομικών συνθηκών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο: έχουμε διατηρήσει ένα ισχυρό κοινό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγροτών », σημείωσε ο προεδρεύων υπουργός Γεωργίας της Λιθουανίας , καθ. Vigilijus Jukna.

Η πλειοψηφία των νέων διατάξεων της ΚΑΠ θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ισχυουσών διατάξεων και της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, θα ισχύσουν μεταβατικά μέτρα για το έτος 2014, τα οποία ορίζουν τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ομαλή μετάβαση από το ισχύον στο νέο νομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των διαφόρων μορφών στήριξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Οι επίσημες υπογραφές θα "πέσουν" σήμερα,  Τρίτη 17 Δεκεμβρίου , απο τον Λιθουανό υπουργό Γεωργίας και τους συναδέλφους του από την Πολωνία, τη Δανία, την Κύπρο, και την Ιρλανδία, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της νέας ΚΑΠ.

Iκανοποιημένος ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, κ. Ντάσιαν Τσιόλος :
«Χαιρετίζω την έγκριση των κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από τους Υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε ότι αφορά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η Επιτροπή έχει εργαστεί πολύ σκληρά με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις τελευταίες εβδομάδες για να διευκρινίσει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, και φαίνεται ότι τώρα είμαστε πολύ κοντά σε ένα σταθερό κείμενο», αναφέρει σε δήλωση του ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε, Ντάσιαν Τσιόλος.

Και πρόσθεσε: «Το βάρος στρέφεται τώρα στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς προτίθενται να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση, με βάση τις δυνατότητες που προβλέπονται στη συμφωνία».


olivenews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου