Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Θεσμοθέτηση "γεωτεχνικού εκτροφής" στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Α.Α.Τ.

Επιστολή του Συνδέσμου Γεωπόνων Ν. Ιωαννίνων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ρόλο του Γεωπόνου - Ζωοτέχνη σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ στο άρθρο 60 του οποίου θεσμοθετείται ο «κτηνίατρος εκτροφής». Παρά τις όποιες διαφωνίες και επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί για το συγκεκριμένο θεσμό, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί αναγκαία...
την παρακολούθηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα από το μέσο μέγεθος δυναμικότητας και άνω, από γεωτεχνικό επιστήμονα προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων όσο και η προστασία και η υγεία των ζώων.

Μάλιστα, στο πλαίσιο τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, συνθηκών διαβίωσης των ζώων και σήμανσης & καταγραφής των ζώων, είναι απαραίτητη η καθολική παρακολούθηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αλλά ένα τέτοιο εγχείρημα σήμερα είναι δύσκολο και επιπλέον συνεπάγεται οικονομικό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

Προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι θεσμοθετείται «κτηνίατρος εκτροφής» αντί του «γεωτεχνικός εκτροφής» αφήνοντας στο περιθώριο τους γεωπόνους – ζωοτέχνες και πρακτικά απαξιώνοντας τις πενταετείς σπουδές στη ζωική παραγωγή των γεωπονικών πανεπιστημίων της χώρας, το αντικείμενο σπουδών των οποίων «αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 60, οι αρμοδιότητες του «κτηνιάτρου εκτροφής» αν και περιλαμβάνουν γραφειοκρατικού τύπου υποχρεώσεις όπως «το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων» και «η άμεση ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων…», παραλείπουν να αναφέρουν ρητά δύο βασικούς άξονες της διαχείρισης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αποτελούν συνάμα και πυλώνες της ζωικής παραγωγής: τη διατροφή και την αναπαραγωγή. Είναι επιβεβλημένο να συμπληρωθεί η εν λόγω παράγραφος, με τις φράσεις «ζ. οι χορηγούμενες ζωοτροφές και τα πρόσθετα ζωοτροφών στα ζώα της εκμετάλλευσης» και «η. η διαχείριση της αναπαραγωγής της εκμετάλλευσης».

Επομένως, πλην των αντικειμένων που απαιτούν εξειδικευμένες κτηνιατρικές γνώσεις (π.χ. έλεγχος και εκρίζωση της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων) για τα οποία μπορεί να υπάρχει η πρόβλεψη για την υποχρεωτική απασχόληση κτηνιάτρου, ο Σύνδεσμός μας πιστεύει ότι ο γεωπόνος – ζωοτέχνης μπορεί και επιβάλλεται να απασχοληθεί αυτόνομα ή και παράλληλα με τον κτηνίατρο, στο θεσμό του «γεωτεχνικού εκτροφής», ο οποίος μπορεί να είναι γεωπόνος – ζωοτέχνης ή/και κτηνίατρος.

Δεδομένου, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ότι ως Πανεπιστημιακός του Γεωπονικού κλάδου, γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενο γεωπονικών σπουδών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σας καλούμε να παρέμβετε και να διορθώσετε μια προφανή αδικία εις βάρος των συναδέλφων γεωπόνων – ζωοτεχνών όχι για λόγους συντεχνιακούς αλλά για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της λογικής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επιθυμείτε.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία και επιτυχία στο έργο σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γραμματέας


Νικόλαος Γκίζας

Ο Πρόεδρος


Δρ. Χρήστος Ρούκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου